Adept là gì

  -  

giỏi, thạo, lão luyện là các bạn dạng dịch số 1 của "adept" thành giờ 6struyenky.vnệt. Câu dịch mẫu: You"ve proven yourself quite adept at piloting this ship. ↔ Cô đã chứng tỏ rằng cô khá tốt trong bài toán lái con tàu này.


You've proven yourself quite adept at piloting this ship.

Cô đã minh chứng rằng cô hơi giỏi trong bài toán lái bé tàu này.


Scott Hatteberg is so adept at drawing walks.

Scott Hatteberg cực kỳ thạo 6struyenky.vnệc tạo thành những cơ hội đi bộ về gôn.


*

*

6 A-bô-lô cảm kích trước gương của hai người thầy cùng trở nên thành thạo hơn trong 6struyenky.vnệc giảng dạy môn đồ.

Bạn đang xem: Adept là gì


The record mentioning this duel, the Nitenki, recounts: When Musashi was in Edo, he met an adept named Musō Gonnosuke, who asked khổng lồ fight him.
Ghi chép đề cập mang lại cuộc đấu tay đôi, Nitenki, nói lại: lúc Musashi sinh sống Edo, ông chạm chán một kỳ nhân thương hiệu là Musō Gonnosuke, kẻ vẫn thách đấu ông.
Since the early Christians were zealous missionaries, they quickly became adept at using the Septuagint to lớn prove that Jesus was the long-awaited Messiah.
Vì tín đồ gia dụng đấng Christ thời ban đầu là số đông giáo sĩ nóng sắng, yêu cầu không lâu sau họ thông thạo trong 6struyenky.vnệc dùng phiên bản Septuagint để chứng tỏ rằng Chúa Giê-su là đấng Mê-si mà người ta hằng mong mỏi đợi.
Sadly, some modern marriage “experts” have proved more adept at promoting divorce than at defending marriage.
Nhưng đáng ai oán là một số trong những “chuyên 6struyenky.vnên” support hôn nhân thời nay lại rành câu hỏi xúc tiến ly dị rộng là hàn thêm hôn nhân.
What was amazing khổng lồ me also was they seemed a lot more adept at getting a handle on our language than we were on getting a handle on theirs.
Điều cũng hay vời so với tôi là chúng dường như thông minh hơn các trong bài toán hiểu ngôn ngữ của bọn họ hơn ta hiểu ngữ điệu của chúng.
Một trong những những kẻ địch đó là Eisen (1790–1848), cũng là 1 trong bậc thầy lão luyện về tranh phong cảnh.
An American tác giả Joseph Tyson wrote that, according khổng lồ Blavatsky, the mechanistic science"s adepts of her time were the "animate corpses."
Một tác giả người Mỹ Joseph Tyson sẽ 6struyenky.vnết rằng, theo Blavatsky, trong thời gian cô ấy nghiên cứu cơ học (cảm thấy bản thân như) như "những xác chết động đậy".
Albert Einstein was very adept in putting himself into altered states of consciousness through what he called his thought experiments, which were a kind of three-dimensional metaphorical reverie.
Albert Einstein cực kỳ giỏi đặt chính mình vào các trạng thái đổi khác nhận thức bởi những gì ông đã hotline là xem sét tưởng tượng của ông, một loại ảo tưởng 3d ẩn dụ.
Whether you get what you want depends on how adept you are with power, which brings us finally lớn what you can do to become more powerful in public life.

Xem thêm: Mê Hồn Trận Lord Mobile Maps, Page Not Found &Bull Instagram


6struyenky.vnệc bạn đã đạt được điều bạn muốn hay không phụ thuộc vào phương pháp bạn sử dụng quyền lực. Và đấy là cách khiến bạn trở nên gồm tiếng nói hơn trong các hoạt động cộng đồng.
He was adept at landscapes và satirical scenes—the latter an area rarely explored in the dictatorial atmosphere of the Edo period; that Kuniyoshia could dare tackle such subjects was a sign of the weakening of the shogunate at the time.
Ông siêng về phong cảnh và cảnh trào phúng—thể các loại thứ hai này là 1 trong những phân vùng hãn hữu thấy trong khoảng không gian độc tài thời kỳ Edo; mà 6struyenky.vnệc Kuniyoshi dám biểu thị các đối tượng người dùng này trong tranh của bản thân mình là một vệt hiệu của 6struyenky.vnệc suy yếu hèn của Mạc bao phủ vào thời khắc đó.
At first these alternative geometries seemed strange, but were soon found lớn be equally adept at describing the world around us.
Ban đầu các bộ môn hình học thay thế trông dường như hơi không quen nhưng bọn chúng đã gấp rút được công nhận bao gồm khả năng mô tả quả đât xung quanh chúng ta.
For the adults, it"s an opportunity khổng lồ experience some light entertainment while marveling at how adept Hollywood has become at these techniques.
Với fan lớn, kia là thời cơ để thưởng thức một tác phẩm vui chơi nhẹ nhàng cùng thán phục trước 6struyenky.vnệc thuần thục của technology hoạt hình này tại Hollywood.
The article went on to lớn emphasize three characteristics of a good elder: (1) He was to be adept at teaching; (2) he should teach truth and not error; and (3) humility & piety were “paramount & primary qualifications for eldership.”
Bài chỉ dẫn tiếp ba đặc điểm cửa người trưởng-lão tốt là: 1) thông-thạo về cách dạy dỗ; 2) dạy bảo lẽ thật chứ không cần giáo lý không đúng lầm; cùng 3) sự khiêm nhường với lòng trung thành với chủ là “những đk tiên quyết của người trưởng-lão”.
How can you become adept in handling the Scriptures, & what appropriate questions can be considered?
Astronomy played a considerable part in fixing the dates of religious festivals and determining the hours of night, and temple astrologers were especially adept at watching the stars và obser6struyenky.vnng the conjunctions and risings of the Sun, Moon, & planets, as well as the lunar phases.
Thiên văn học sẽ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong vấn đề ấn định ngày của các liên hoan tôn giáo và khẳng định giờ đêm, và những nhà chiêm tinh đền rồng thờ đặc biệt quan trọng giỏi trong vấn đề quan sát các ngôi sao và quan tiền sát các liên kết cùng sự trỗi dậy của phương diện Trời, phương diện Trăng và các hành tinh, cũng như các pha khía cạnh Trăng.
The adept fisherman studies trout beha6struyenky.vnor, weather, the water current, and the types of insects trout eat & when those insects hatch.
Người câu cá lão luyện phân tích cách ngơi nghỉ của cá hồi, thời tiết, dòng nước chảy và gần như loại côn trùng mà cá hồi ăn uống cũng như khi nào thì gần như con côn trùng nhỏ đó nở trứng.
Gradually, even the less experienced travelers became more adept at making và breaking camp and helping aged Terah lớn get comfortably situated atop a camel or a donkey.

Xem thêm: Cách Nhập Code Steam Wallet, Hướng Dẫn Sử Dụng Steam Wallet Code


Qua thời gian, ngay cả những tín đồ ít kinh nghiệm đi xa cũng rất gần gũi với 6struyenky.vnệc dựng cùng nhổ trại, cũng tương tự giúp thế Tha-rê ngồi thoải mái trên sống lưng lạc đà hoặc lừa.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M