NGHĨA CỦA TỪ ASSASSIN LÀ GÌ, ASSASSIN VIẾT TẮT, ĐỊNH NGHĨA, Ý NGHĨA

  -  
someone who kills a famous or important person, usually for political reasons or in exchange for money:


Bạn đang xem: Nghĩa của từ assassin là gì, assassin viết tắt, Định nghĩa, Ý nghĩa

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự 6struyenky.vn.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


a person who murders a famous or important person, esp. for political reasons or in exchange for money
*

*

*

*Xem thêm:

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập 6struyenky.vn English 6struyenky.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Top 10 Trang Web Thú Vị Này Chưa? 10 Trang Web Thú Vị Và Kì Lạ Nhất Thế Giới

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語