Cách làm viền ảnh

      14
Có tương đối nhiều phương pháp để tạo ra form mang lại hình ảnh - khiến cho bức ảnh các bạn chụp nhìn đẹp rộng - Có thể cần sử dụng các ứng dụng viền size hình họa, với những mẫu khung có sẵn, áp dụng Photosiêu thị tạo thành size bằng Layer, cắt dán........Nhớ lại hôm offline máy ảnh ở Thiên đường, có 1 bác bỏ hỏi về sinh sản form mang lại hình họa sau thời điểm chụp núm nào?........Thầy Lễ bao gồm nói vắn tắt về triển khai 1 size hình họa bằng Photocửa hàng, em nghe loáng thoáng, về mua PS, làm thử xuyên suốt đêm........ấy cụ nhưng chú ý cũng được