Chúc cửu Âm ( hoạt họa ) trong 2022, sơn hải kinh

  -  
Sơn Hải khiếp – quái ác thần

Kế hoạch biên tập: Đỗ Tuệ

Chịu trọng trách biên tập: Khúc đái Nguyệt

Minh họa: Lý Minh Thiên, Lương Văn Huy, Lâm Hân

Thiết kế bìa: 魔弹文化

Nhà xuất bản: 河北冠林数字出版有限公司

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-000.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-000.jpg?w=700" class="aligncenter wp-image-3162 size-full" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-000.jpg?w=700" alt="QuaiThan-<000>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-000.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-000.jpg?w=1400 1400w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-000.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-000.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-000.jpg?w=768 768w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-000.jpg?w=1200 1200w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Mục lục

NO.01 Thước đánh Sơn Thần – 鹊山山神NO.02 Nam thứ Tam tô Sơn Thần – 南次三山山神NO.03 Phi Thú đưa ra Thần – 飞兽之神NO.04 Cổ – 鼓NO.05 Tây Vương mẫu mã – 西王母NO.06 Đông tô Sơn Thần – 东山山神NO.07 Đông trang bị Tam sơn Sơn Thần – 东次三山山神NO.08 Tế sơn Sơn Thần – 济山山神NO.09 Vũ La – 武罗NO.10 Ly sơn Sơn Thần – 厘山山神NO.11 Mân sơn Sơn Thần – 岷山山神NO.12 kinh Sơn tô Thần – 荆山山神NO.13 Hạ Hậu Khải – 夏后启NO.14 Hình Thiên – 刑天NO.15 cái Dư Quốc Thần – 盖余国神NO.16 đần độn Hạo – 禺䝞NO.17 Xa Bỉ Thi – 奢比尸NO.18 Chúc Long – 烛龙NO.19 Hàn lưu giữ – 韩流
NO.01 Thước tô Sơn Thần – 鹊山山神 ( què shān shān shén )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-01.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-01.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3113 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-01.jpg?w=700" alt="QuaiThan <01>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-01.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-01.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-01.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-01.jpg?w=768 768w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-01.jpg 960w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: phái nam Sơn Kinh】

Phàm thước sơn đưa ra thủ, từ bỏ chiêu diêu đưa ra sơn, dĩ chí ki vĩ đưa ra sơn, phàm thập sơn, nhị thiên cửu bách ngũ thập lý. Kỳ thần trạng giai điểu thân nhi long thủ, kỳ từ bỏ ra lễ: Mao dụng độc nhất chương ngọc ế, tứ dụng vật mễ, độc nhất bích, đạo mễ, bạch gian vi tịch.

Bạn đang xem: Chúc cửu Âm ( hoạt họa ) trong 2022, sơn hải kinh

【Dịch nghĩa】

Hệ thống hàng núi Thước đánh 鹊山, trường đoản cú núi Chiêu Diêu 招摇 mang đến núi Ki Vĩ 箕尾 có tổng cộng mười ngọn núi, dài khoảng chừng 2950 dặm. Sơn Thần của những ngọn núi này đều phải có thân chim với đầu rồng. Nghi tiết cúng tế phần nhiều Sơn Thần này như sau: dùng một miếng ngọc chương①, một miếng ngọc thạch với lông động vật dùng khi tế thần chôn vào đất với nhau, gạo trắng cúng tế cần sử dụng gạo lúa, sử dụng cỏ may trắng làm cho chiếu ngồi đến thần.

【Chú giải】

① Ngọc chương: Hòn ngọc đẽo phẳng call là khuê 圭, té đôi lấy một nửa hotline là chương 璋. Ngọc khuê là dụng cụ bằng ngọc cần sử dụng trong nghi lễ của vua chúa thời xưa, trên nhọn dưới vuông

° ° °

NO.02 Nam máy Tam sơn Sơn Thần – 南次三山山神 ( nấn ná cì sān shān shān shén )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-02.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-02.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3114 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-02.jpg?w=700" alt="QuaiThan <02>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-02.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-02.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-02.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-02.jpg?w=768 768w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-02.jpg 1000w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: phái mạnh Sơn Kinh】

Phàm nam thứ tam kinh bỏ ra thủ, từ bỏ thiên ngu đưa ra sơn dĩ chí nam giới ngu bỏ ra sơn, phàm nhất thập tứ sơn, lục thiên ngũ bách tam thập lý. Kỳ thần giai long thân nhi nhân diện. Kỳ từ bỏ giai tốt nhất bạch cẩu kỳ, tư dụng đồ.

【Dịch nghĩa】

Hệ thống dãy núi thứ bố phía nam, trường đoản cú núi Thiên dở hơi 天虞 đến núi Nam ngây ngô 南禺 có tổng cộng 14 ngọn núi, trải lâu năm 6530 dặm. Phần đông vị thần cư ngụ ở đây đều có thân rồng cùng mặt người. Nghi tiết cúng tế đa số Sơn Thần này như sau: mang máu chó trắng trét vào trong khe hở của chuông trống bảo khí, ngoài gia súc cúng tế, gạo trắng dùng để cúng tế là từ trong gạo lúa lựa chọn ra.

° ° °

NO.03 Phi Thú chi Thần – 飞兽之神 ( fēi shòu zhī shén )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-03.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-03.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3115 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-03.jpg?w=700" alt="QuaiThan <03>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-03.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-03.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-03.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-03.jpg?w=768 768w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-03.jpg 933w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Tây Sơn Kinh】

Phàm tây vật dụng nhị kinh bỏ ra thủ, trường đoản cú kiềm tô chí vu lai sơn, phàm thập thất sơn, tứ thiên tuyệt nhất bách tứ thập lý. Kỳ thập thần giả, giai nhân diện nhi mã thân. Kỳ thất thần giai nhân diện nhi ngưu thân, tứ túc nhi độc nhất tí, thao trượng dĩ hành: Thị vi phi thú bỏ ra thần; kỳ từ chi, mao dụng thiếu lao, bạch gian vi tịch. Kỳ thập bối thần giả, kỳ trường đoản cú chi, mao duy nhất hùng kê, kiềm nhi bất tư.

【Dịch nghĩa】

Hệ thống dãy núi thứ ba ở phía tây, tự núi Kiềm đánh 钤山 mang lại núi Lai sơn 莱山 có tổng số 17 ngọn núi, dài 4140 dặm. Trong số ấy Sơn Thần của 10 ngọn núi đều xuất hiện người và thân ngựa. Và Sơn Thần của 7 ngọn núi khác lại có mặt người cùng thân trâu, tư chân và một cánh tay, cần chống gậy nhưng mà đi, 7 vị thần này đó là cái call là “Phi Thú chi Thần 飞兽之神”. Nghi thức cúng tế là: đặt lợn với dê nghỉ ngơi trên chiếu cỏ tranh. Nghi tiết cúng tế của 10 ngọn núi không giống là: dùng một nhỏ gà trống color sặc sở cúng tế, dịp cúng tế không yêu cầu gạo trắng.

° ° °

NO.04 Cổ – 鼓 ( gǔ )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-04.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-04.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3116 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-04.jpg?w=700" alt="QuaiThan <04>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-04.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-04.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-04.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-04.jpg?w=768 768w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-04.jpg 800w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Tây Sơn Kinh】

Hựu tây-bắc tứ bách nhị thập lý, viết phổ biến sơn. Kỳ tử viết cổ, kỳ trạng như nhân diện nhi long thân, thị dữ khâm phi gần kề bảo giang vu côn lôn đưa ra dương, đế nãi lục chi bình thường sơn chi đông viết dao nhai. Khâm phi hóa vi đại ngạc, kỳ trạng như điêu nhi hắc văn bạch thủ, xích uế nhi hổ trảo, kỳ âm như thần hộc, con kiến tắc hữu đại binh; cổ diệc hóa vi tuấn điểu, kỳ trạng như si, xích túc nhi trực uế, hoàng văn nhi bạch thủ, kỳ âm như hộc, con kiến tắc kỳ ấp đại hạn.

【Dịch nghĩa】

Lại đi về phía tây-bắc ngọn núi Mật tô 峚山 420 dặm, bao gồm ngọn núi tên chung Sơn 钟山, con trai của tô Thần chung Sơn thương hiệu là Cổ 鼓, xuất hiện người cùng thân rồng. Cổ từng đồng mưu cùng với Khâm Phi 钦䲹, giết bị tiêu diệt Thiên Thần Bảo Giang 天神葆江 sống phía phái nam núi Côn Luân 昆仑, sau khi Thiên Đế hiểu rằng đã giết bị tiêu diệt Cổ và Khâm Phi ngơi nghỉ Dao Nhai 瑶崖 phía đông núi thông thường Sơn. Sau khoản thời gian Khâm Phi chết hóa thành một con chim Đại Ngạc 大鹗, hình dáng loài chim này giống chim đại bàng, trên người có vằn màu đen, dòng đầu màu sắc trắng, cái mỏ màu đỏ và vuốt hổ, tiếng kêu của nó y hệt như tiếng kêu của chim thần hộc①, chủng loại chim này mà mở ra thì cõi tục sẽ xẩy ra chiến tranh to; sau khi Cổ chết biến thành một nhỏ chim Tuấn 鵕, hình trạng nó như diều hâu, tất cả cái chân màu đỏ và loại mỏ thẳng tắp, trên người có hoa văn màu sắc vàng, mẫu đầu color trắng, giờ kêu của nó hệt như tiếng kêu của chim hồng hộc②, nó lộ diện ở đâu, thì địa điểm đó sẽ xảy ra nạn hạn hán lớn.

【Chú giải】

① Thần hộc 晨鹄: là một loại chim nước, dạng hình giống bé ngỗng, thân hình lớn hơn con ngỗng, giờ kêu vang dội.

② Hồng hộc 鸿鹄: thiên nga, ngỗng trời.

° ° °

NO.05 Tây Vương mẫu mã – 西王母 ( xī wáng mǔ )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-05.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-05.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3117 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-05.jpg?w=700" alt="QuaiThan <05>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-05.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-05.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-05.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-05.jpg?w=768 768w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-05.jpg 800w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Tây Sơn Kinh】

Hựu tây tam bách ngũ thập lý, viết ngọc sơn, thị tây vương mẫu mã sở cư dã. Tây vương mẫu mã kỳ trạng như nhân, báo vĩ hổ xỉ nhi thiện khiếu, bồng phát đới thắng, thị tư thiên chi lệ cập ngũ tàn. Hữu thú yên, kỳ trạng như khuyển nhi báo văn, kỳ giác như ngưu, kỳ danh viết giảo, kỳ âm như to khuyển, con kiến tắc kỳ quốc đại nhương. Hữu điểu yên, kỳ trạng như địch nhi xích, danh viết chiến hạ ngộ, thị thực ngư, kỳ âm như lục, kiến tắc kỳ quốc đại thủy.

【Dịch nghĩa】

Lại trở về phía tây ngọn núi Lỏa chủng loại 蠃母 350 dặm, bao gồm ngọn núi thương hiệu Ngọc đánh 玉山, là vị trí cư trú của Tây Vương mẫu mã 西王母. Tây Vương chủng loại có dáng vẻ như bé người, gồm đuôi báo, nanh hổ, ưa chuộng gào thét, tóc bà xoã tung, trên đầu sở hữu đồ trang sức bằng ngọc, chưởng quản bệnh dịch và năm loại hình phạt①, sự tàn sát của những loài sinh thiết bị trên thiên hạ. Trên núi có loài dã thú, dáng vẻ như bé chó, trên người có vằn báo, sừng của chính nó giống sừng trâu, tên của loài dã thú này call là Giảo 狡, giờ đồng hồ kêu của nó y như tiếng chó sủa, chủng loại dã thú này xuất hiện thêm ở quốc gia nào, thì non sông đó sẽ được mùa. Trên núi gồm loài chim, mẫu thiết kế như con chim trĩ, khắp toàn thân đều là màu đỏ, tên của chủng loại chim này điện thoại tư vấn là chiến thắng Ngộ 胜遇, cần sử dụng cá có tác dụng thức ăn, tiếng kêu của nó hệt như tiếng hươu kêu, loài chim này lộ diện ở giang sơn nào, thì giang sơn đó sẽ gặp gỡ đại hồng thủy.

【Chú giải】

① Năm loại hình phạt đó là:

Mặc 墨: xung khắc chữ lên đầu người.Nhị 劓: cắt mũi.Phí 剕: Chặt chân.Cung 宫: phá huỷ phòng ban sinh dục.Đại tích 大辟: tử hình.

° ° °

NO.06 Đông sơn Sơn Thần – 东山山神 ( dōng shān shān shén )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-06.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-06.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3118 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-06.jpg?w=700" alt="QuaiThan <06>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-06.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-06.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-06.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-06.jpg?w=768 768w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-06.jpg 1200w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Đông Sơn Kinh】

Phàm đông sơn kinh chi thủ, từ sấu chu chi sơn dĩ chí vu trúc sơn, phàm thập nhị sơn, tam thiên lục bách lý. Kỳ thần trạng mĩ nhân thân long thủ. Từ: Mao dụng nhất khuyển kỳ, nhị dụng ngư.

【Dịch nghĩa】

Hệ thống dãy núi đầu tiên phía đông, từ núi Sấu Chu 樕蟊(矛 đổi 朱) cho tới núi Trúc sơn 竹山, có tổng số 12 ngọn núi, nhiều năm tới 3600 dặm. đánh Thần của mỗi ngọn núi đều phải sở hữu thân fan và đầu rồng. Nghi tiết cúng tế số đông Sơn Thần này là: vật dụng tế cần sử dụng máu của một con chó, khi cầu khấn thì phải dùng cá.

° ° °

NO.07 Đông thiết bị Tam đánh Sơn Thần – 东次三山山神 ( dōng cì sān shān shān shén )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-07.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-07.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3119 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-07.jpg?w=700" alt="QuaiThan <07>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-07.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-07.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-07.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-07.jpg?w=768 768w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-07.jpg 960w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Đông Sơn Kinh】

Phàm đông thứ tam kinh chi thủ, từ bỏ thi hồ đưa ra sơn chí vu vô cao chi sơn, phàm cửu sơn, lục thiên cửu bách lý. Kỳ thần trạng mĩ nhân thân nhi dương giác. Kỳ từ: Dụng nhất mẫu dương, tư dụng thử. Thị thần dã, con kiến tắc phong vũ thủy vi bại.

【Dịch nghĩa】

Hệ thống hàng núi thứ ba phía đông, tự núi Thi hồ 尸胡 cho đến núi Vô Cao 无皋, có tổng cộng 9 ngọn núi, nhiều năm tới 900 dặm. Tô Thần trên đây đều phải có thân fan và sừng dê bên trên đầu. Nghi tiết cúng tế phần đa Sơn Thần này là: đồ dùng tế là 1 trong con dê đực, gạo trắng dùng làm cúng tế là gạo kê. Khi hầu như Sơn Thần này xuất hiện, hầu như sẽ kèm theo mưa to lớn gió lớn, hay hay bùng phát hồng thủy, hỏng hao hoa mầu.

° ° °

NO.08 Tế đánh Sơn Thần – 济山山神 ( jǐ shān shān shén )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-08.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-08.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3120 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-08.jpg?w=700" alt="QuaiThan <08>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-08.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-08.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-08.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-08.jpg 720w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Trung Sơn Kinh】

Phàm tế sơn bỏ ra thủ, từ huy chư chi sơn chí vu mạn cừ chi sơn, phàm cửu sơn, độc nhất vô nhị thiên lục bách thất thập lý. Kỳ thần giai nhân diện nhi điểu thân. Từ dụng mao, dụng nhất cat ngọc, đầu nhi bất tư.

【Dịch nghĩa】

Hệ thống hàng núi Tế sơn 济山, từ bỏ núi Huy Chư 辉诸 cho núi Mạn Cừ 蔓渠, có tổng cộng 9 ngọn núi, dài tới 1670 dặm. Hầu hết Sơn Thần tại đây đều xuất hiện người với thân chim. Nghi tiết cúng tế là: dùng vật gồm lông có tác dụng đồ thờ tế, cùng còn cần được dâng một miếng ngọc đẹp, ném đồ dùng cúng tế vào trong đánh cốc, cúng tế không cần gạo trắng.

° ° °

NO.09 Vũ La – 武罗 ( wǔ luó )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-09.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-09.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3121 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-09.jpg?w=700" alt="QuaiThan <09>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-09.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-09.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-09.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-09.jpg?w=768 768w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-09.jpg 1035w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Trung sơn Kinh】

Hựu đông thập lý, viết thanh yêu chi sơn, thực duy đế đưa ra mật đô. Thị nhiều giá điểu. Nam vọng thiện chử, vũ phụ đưa ra sở hóa, thị đa phó luy, bồ lô. Thần vũ la tứ chi, kỳ trạng nhân diện nhi báo văn, tiểu yếu nhi bạch xỉ, nhi xuyên nhĩ dĩ cừ, kỳ minh như minh ngọc. Thị đánh dã, nghi nữ tử. Chẩn thủy xuất yên, nhi bắc giữ chú vu hà. Kỳ trung hữu điểu yên, danh viết yểu, kỳ trạng như phù, thanh thân nhi chu mục xích vĩ, thực đưa ra nghi tử.

【Dịch nghĩa】

Lại đi về phía đông núi ngao Ngạn 敖岸 10 dặm tất cả ngọn núi Thanh yêu 青要, đó là mật đô của Thiên Đế. Có khá nhiều ngỗng hoang dã. Chú ý về phía phái nam núi Thanh Yêu hoàn toàn có thể nhìn thấy bãi Thiện Chử 墠渚, Thiện Chử là khu vực cha của Đại Vũ① hóa thành Hoàng Hùng 黄熊, nơi đó có nhiều ốc sên và nhân tình lô②. Thần Vũ La 武罗 chưởng quản lí núi Thanh Yêu, vị thần này xuất hiện người, trên người có vằn báo, eo siêu nhỏ, hàm răng white toát, bên trên lỗ tai treo khuyên kim ngân, tiếng nói của y như âm thanh ngọc thạch va va vào nhau. Núi Thanh Yêu thích hợp cho phái đẹp cư trú. Sông Chẩn Hà 畛河 xuất phát từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng bắc trút bỏ vào sông Hoàng Hà. Vào núi tất cả loài chim, thương hiệu là Yểu 鴢, mẫu thiết kế nó như con vịt trời, thân màu xanh, bé mắt red color nhạt và đuôi màu đỏ sẫm, ai ăn thịt của nó thì vẫn sinh những con.

【Chú giải】

① Đại Vũ: tức Hạ Vũ 夏禹, là một trong những vị vua lịch sử một thời ở trung hoa thời cổ đại. Ông danh tiếng về việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối nghỉ ngơi Trung Quốc bằng cách thành lập đơn vị Hạ và nhân giải pháp đạo đức ngay thật của mình.

Cha của Đại Vũ tức Cổn 鲧: là 1 trong những nhân vật dụng trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa dân tộc Hán thời đại thượng cổ Trung Quốc. Ông là bé của đế chuyên Húc (có thuyết không giống nói rằng Cổn là hậu duệ 4 đời đế chuyên Húc), phụ vương của Đại Vũ 大禹, ông nội của Hạ Khải 夏启.Chuyên Húc 颛顼 tức Huyền Đế 玄帝 là 1 vị vua thời china cổ đại, một trong những Ngũ Đế. Theo Sử ký, ông là tín đồ kế vị của Hoàng Đế.

② Bồ lô 蒲卢: là một loài động vật hoang dã thân mềm bao gồm vỏ sò hình tròn, giống hệt như nghêu sò ngọc trai.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Xu Hướng Vẽ Henna Hiện Nay, Top 6 Địa Chỉ Chuyên Vẽ Henna Chất Lượng Ở Tphcm

° ° °

NO.10 Ly đánh Sơn Thần – 厘山山神 ( lí shān shān shén )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-10.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-10.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3122 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-10.jpg?w=700" alt="QuaiThan <10>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-10.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-10.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-10.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-10.jpg 720w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Trung sơn Kinh】

Phàm ly sơn bỏ ra thủ, từ lộc đề bỏ ra sơn chí vu huyền hỗ đưa ra sơn, phàm cửu sơn, thiên lục bách thất thập lý. Kỳ thần trạng giai nhân diện thú thân. Kỳ trường đoản cú chi, mao dụng duy nhất bạch kê, kỳ nhi bất tư, dĩ thải y chi.

【Dịch nghĩa】

Hệ thống dãy núi Ly sơn 厘山, trường đoản cú núi Lộc Đề 鹿蹄 tiếp cận núi Huyền Hỗ 玄扈, có tổng cộng 9 ngọn núi, trải nhiều năm 1670 dặm. đánh Thần của những ngọn núi này đều có mặt người cùng thân dã thú. Nghi thức cúng tế đều Sơn Thần này là: rước máu của một con gà white color để hiến tế, bái tế không cần gạo trắng; dùng gấm lụa color sặc sỡ bọc nhỏ gà kia lại.

° ° °

NO.11 Mân sơn Sơn Thần – 岷山山神 ( mín shān shān shén )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-11.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-11.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3123 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-11.jpg?w=700" alt="QuaiThan <11>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-11.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-11.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-11.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-11.jpg?w=768 768w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-11.jpg 1000w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Trung đánh Kinh】

Phàm mân sơn đưa ra thủ, tự nàng kỷ đánh chí vu đưa siêu chi sơn, phàm thập lục sơn, tam thiên ngũ bách lý. Kỳ thần trạng giai mã thân nhi long thủ. Kỳ từ: Mao dụng tuyệt nhất hùng kê ế. Tư dụng đồ. Văn sơn, câu nhị, phong vũ, quy bỏ ra sơn, thị giai trủng dã, kỳ từ chi: Tu tửu, thiếu hụt lao cụ, anh mao nhất mèo ngọc. Hùng sơn, đế dã, kỳ từ: Tu tửu, thái lao cụ, anh dụng nhất bích. Kiền vũ, dụng binh dĩ nhương; kỳ, cầu miện vũ.

【Dịch nghĩa】

Hệ thống dãy núi Mân đánh 岷山, tự núi chị em Kỷ 女几 mang lại núi Giả cực kỳ 贾超, có tổng cộng 16 ngọn núi, trải lâu năm 3500 dặm. Tô Thần của rất nhiều ngọn núi này đều phải sở hữu thân chiến mã và đầu rồng. Nghi thức cúng tế phần nhiều Sơn Thần này là: đồ tế là một trong con con gà trống, sau thời điểm cúng tế chôn xuống bên dưới đất, gạo trắng dùng làm cúng tế là gạo lúa. Núi Văn đánh 文山, Câu Nhị 勾檷, Phong Vũ 风雨, Quy tô 騩山 hầu hết là tông chủ của những ngọn núi. Nghi tiết cúng tế sơn Thần của toàn bộ những ngọn núi này là: sử dụng rượu ngon, lợn, dê làm vật bái tế, thứ ngọc cần sử dụng một miếng ngọc cát bao gồm phẩm chất giỏi nhất. Hùng sơn 熊山 là thủ lĩnh của những ngọn núi, nghi thức cúng tế Hùng sơn là: sử dụng rượu ngon, đủ cả ba loại gia cầm bò, dê, lợn. Đồ ngọc dùng để làm cúng tế là 1 trong miếng ngọc bích. Hơn thế nữa còn nên tay ráng tấm khiên khiêu vũ, làm vậy để nhằm trừ khử tai họa; ước ao khẩn cầu cat tường, thì trên bạn phải mặc lễ phục tay thế ngọc đẹp khiêu vũ.

° ° °

NO.12 kinh Sơn tô Thần – 荆山山神 ( jīng shān shān shén )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-12.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-12.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3124 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-12.jpg?w=700" alt="QuaiThan <12>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-12.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-12.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-12.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-12.jpg?w=768 768w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-12.jpg 1067w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Trung tô Kinh】

Phàm khiếp sơn đưa ra thủ, từ bỏ dực vọng bỏ ra sơn chí vu kỷ sơn, phàm tứ thập chén bát sơn, tam thiên thất bách tam thập nhị lý. Kỳ thần trạng giai trệ thân nhân thủ. Kỳ từ: Mao dụng tốt nhất hùng kê kỳ, ế dụng nhất khuê, tư dụng ngũ chủng đưa ra tinh. Hòa sơn, đế dã, kỳ từ: Thái lao chi cụ, tu ế đảo mao; dụng độc nhất bích, ngưu vô thường. Đổ sơn, ngọc sơn, trủng dã, giai đảo từ, tu mao thiếu lao, anh mao cát ngọc.

【Dịch nghĩa】

Hệ thống dãy núi tởm Sơn 荆山, tự núi Dực Vọng 翼望 đến núi Kỷ tô 几山, có tổng cộng 48 ngọn núi, trải lâu năm 3732 dặm. đánh Thần của rất nhiều ngọn núi này đều phải có thân lợn với đầu người. Nghi thức cúng tế hồ hết Sơn Thần này là: dùng một bé gà trống, sau khi cúng tế thì chôn xuống bên dưới đất, trang bị ngọc dùng làm cúng tế là một miếng ngọc khuê, cúng tế dùng năm loại ngũ cốc kê, cốc, thóc, lương, mạch. Hòa tô 禾山 là lãnh tụ của những ngọn núi. Nghi thức cúng tế Hòa tô là: Dùng không hề thiếu cả tía loại con vật lợn, bò, dê, sau khi cúng tế thì chôn xuống bên dưới đất, hơn nữa còn bắt buộc chôn súc thiết bị ngược lại; thiết bị ngọc cần sử dụng khi cúng tế là 1 trong những miếng ngọc bích. Mặc dù là dùng lễ thái lao①, nhưng cũng không duy nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ cả tía loại. Đổ đánh 堵山 với Ngọc đánh 玉山 là tông chủ của các ngọn núi, sau khoản thời gian cúng tế thì cũng nên chôn súc trang bị ngược lại, thờ tế đề nghị dùng lợn, dê, và một miếng ngọc cát thượng đẳng.

【Chú giải】

① Thái lao: cổ điển khi cúng tế, gọi tía loài sinh đồ dùng lợn, bò, dê đều sở hữu đủ là thái lao 太牢. địa thế căn cứ vào chủng các loại gia súc đương nhiên mà chia thành thái lao, thiếu lao 少牢. Thiếu lao chỉ bao gồm dê, lợn, không tồn tại bò.

° ° °

NO.13 Hạ Hậu Khải – 夏后启 ( xià hòu qǐ )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-13.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-13.jpg?w=666" class=" size-full wp-image-3125 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-13.jpg?w=700" alt="QuaiThan <13>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-13.jpg 666w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-13.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-13.jpg?w=500 500w" sizes="(max-width: 666px) 100vw, 666px" />

【Trích từ: Hải ngoại Tây Kinh】

Đại nhạc đưa ra dã, hạ hậu khải vu test vũ cửu đại; vượt lưỡng long, vân loại tam tằng. Tả thủ thao ế, hữu thủ thao hoàn, bội ngọc hoàng. Tại đại vận sơn bắc. Duy nhất viết đại di đưa ra dã.

【Dịch nghĩa】

Đồng Đại Nhạc 大乐, là vị trí Hạ Hậu Khải 夏后启① xem ca múa 《Cửu Đại》, Hạ Hậu Khải cưỡi hai con rồng, trên đầu ông có tía tầng mây mù có tác dụng ô che. Tay trái cầm một chiếc lọng che, tay buộc phải cầm một chiếc vòng ngọc. Đồng Đại Nhạc sinh sống phía bắc núi Đại Vận 大运. Còn tồn tại một thuyết cho rằng nơi Hạ Hậu Khải coi ca múa 《Cửu Đại》 là đồng Đại Di 大遗.

【Chú giải】

① Hạ Hậu Khải: tức Hạ Khải 夏启, là vị vua lắp thêm hai ở trong phòng Hạ trong lịch sử vẻ vang Trung Quốc. Nam nhi của Đại Vũ.

° ° °

NO.14 Hình Thiên – 刑天 ( xíng tiān )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-14.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-14.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3126 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-14.jpg?w=700" alt="QuaiThan <14>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-14.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-14.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-14.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-14.jpg 746w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Hải nước ngoài Tây Kinh】

Hình thiên dữ đế tranh thần, đế đoạn kỳ thủ, táng chi thường dương đưa ra sơn, nãi dĩ nhũ vi mục, dĩ tề vi khẩu, thao kiền yêu thích dĩ vũ.

【Dịch nghĩa】

Hình Thiên 刑天 thuộc Thiên Đế 天帝 tranh chiếm thần vị, Thiên Đế chém đứt đầu của Hình Thiên, chôn đầu của Hình Thiên sống núi hay Dương 常羊. Hình Thiên liền cần sử dụng đầu vú làm cho mắt, dùng rốn làm cho miệng, một tay chũm tấm khiên một tay khua lưỡi búa lớn thường xuyên chiến đấu.

° ° °

NO.15 mẫu Dư Quốc Thần – 盖余国神 ( gài yú guó shén )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-15.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-15.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3127 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-15.jpg?w=700" alt="QuaiThan <15>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-15.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-15.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-15.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-15.jpg 711w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Đại Hoang Đông Kinh】

Hữu hạ châu đưa ra quốc. Hữu chiếc dư bỏ ra quốc. Hữu thần nhân, bát thủ nhân diện, hổ thân thập vĩ, danh viết thiên ngô.

【Dịch nghĩa】

Có nước Hạ Châu 夏州. Gần nước Hạ Châu gồm nước chiếc Dư 盖余, vào nước này còn có một vị thần, có tám đầu, trên mỗi một đầu đều có mặt người, thân giống bé hổ, mười chiếc đuôi, tên của vị thần này gọi là Thiên Ngô 天吴.

° ° °

NO.16 dại dột Hạo – 禺䝞 ( yú hào )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-16.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-16.jpg?w=666" class=" size-full wp-image-3128 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-16.jpg?w=700" alt="QuaiThan <16>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-16.jpg 666w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-16.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-16.jpg?w=500 500w" sizes="(max-width: 666px) 100vw, 666px" />

【Trích từ: Đại Hoang Đông Kinh】

Đông hải chi chử trung, hữu thần, nhân diện điểu thân, nhị lưỡng hoàng xà, tiễn lưỡng hoàng xà, danh viết ngớ ngẩn hạo. Nhà vua sinh đần độn hạo, ngốc hạo sinh ngốc kinh, ngớ ngẩn kinh xử bắc hải, đần độn hạo xử đông hải, thị vi hải thần.

【Dịch nghĩa】

Ở trên quần đảo Đông Hải bao gồm vị thần, khía cạnh người, thân chim, bên trên tai treo hai con rắn màu sắc vàng, dưới bàn chân giẫm lên hai bé rắn color vàng mà lại đi, tên của ông gọi là dại dột Hạo 禺䝞. Hoàng Đế 黄帝 sinh ngớ ngẩn Hạo, đần Hạo sinh lẩn thẩn Kinh 禺京, dở hơi Kinh sinh hoạt tại Bắc Hải, ngớ ngẩn Hạo sinh sống tại Đông Hải, họ phần lớn là Hải Thần 海神.

° ° °

NO.17 Xa Bỉ Thi – 奢比尸 ( shē bǐ shī )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-17.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-17.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3129 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-17.jpg?w=700" alt="QuaiThan <17>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-17.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-17.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-17.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-17.jpg 711w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Đại Hoang Đông Kinh】

Hữu thần, nhân diện, khuyển nhĩ, thú thân, nhị lưỡng thanh xà, danh viết xa bỉ thi.

【Dịch nghĩa】

Có vị thần mặt người, tai chó, thân dã thú, bên trên tai treo hai bé thanh xà, tên của vị thần này điện thoại tư vấn là Xa Bỉ Thi 奢比尸.

° ° °

NO.18 Chúc Long – 烛龙 ( zhú lóng )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-18.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-18.jpg?w=666" class=" size-full wp-image-3130 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-18.jpg?w=700" alt="QuaiThan <18>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-18.jpg 666w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-18.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-18.jpg?w=500 500w" sizes="(max-width: 666px) 100vw, 666px" />

【Trích từ: Đại Hoang Bắc Kinh】

Tây bắc hải đưa ra ngoại, xích thủy đưa ra bắc, hữu chương vĩ sơn. Hữu thần, nhân diện xà thân nhi xích, trực mục chủ yếu thừa, kỳ minh nãi hối, kỳ thị nãi minh, bất thực, bất tẩm, bất tức, phong vũ thị yết. Thị chúc cửu âm①, thị vị chúc long.

【Dịch nghĩa】

Ở phía tây bắc hải ngoại, phía bắc sông Xích Hà 赤河, có ngọn núi thương hiệu Chương Vĩ 章尾. Bao gồm vị thần, phương diện người, thân rắn, body đều là màu sắc đỏ, cơ thể dài một nghìn dặm, con mắt dựng đứng, mí mắt thích hợp thành một chiếc khe, nhắm đôi mắt lại đó là đêm đen, mở mắt ra đó là ban ngày, ko ăn dụng cụ không ngủ cũng ko hô hấp, chỉ nuốt gió và mưa. Ông có tác dụng soi sáng địa phương cực kỳ u ám buổi tối tăm, đó là vị thần Chúc Long 烛龙 trong truyền thuyết.

【Chú giải】

① Chúc cửu âm 烛九阴: “Chúc 烛” nghĩa là chiếu sáng, “Cửu Âm 九阴” biểu lộ nơi rất là u ám về tối tăm, cửu 九 là phó từ thể hiện mức độ. Vì vậy Chúc Long có cách gọi khác là Chúc Cửu Âm.

° ° °

NO.19 Hàn lưu – 韩流 ( hán liú )

*
" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-19.jpg?w=500" data-large-file="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-19.jpg?w=700" class=" size-full wp-image-3131 aligncenter" src="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-19.jpg?w=700" alt="QuaiThan <19>" srcset="https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-19.jpg?w=700 700w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-19.jpg?w=150 150w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-19.jpg?w=500 500w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-19.jpg?w=768 768w, https://6struyenky.vn.files.6struyenky.vn.com/2015/11/quaithan-19.jpg 800w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

【Trích từ: Hải Nội Kinh】

Lưu sa chi đông, hắc thủy chi tây, hữu triều vân đưa ra quốc, tứ trệ bỏ ra quốc. Hoàng đế thê lôi tổ, sinh xương ý. Xương ý hàng xử nhược thủy, sinh hàn lưu. Hàn giữ trạc thủ, cẩn nhĩ, nhân diện, thỉ uế, lấn thân, cừ cổ, đồn chỉ, thủ náo tử viết a nữ, sinh đế chăm húc.

【Dịch nghĩa】

Ở phía đông sông lưu lại Sa 流沙, phía tây sông Hắc Hà 黑河, gồm nước Triều Vân 朝云 và nước tứ Trệ 司彘. Lôi Tổ 雷祖① thê tử của Hoàng Đế 黄帝 sinh Xương Ý 昌意. Xương Ý từ trên trời giáng xuống cư trú ở sông Nhược Hà 若河, hình thành Hàn lưu giữ 韩流. Hàn Lưu bao gồm cái đầu rất dài, lỗ tai nho nhỏ, xuất hiện người, mồm lợn, thân Kỳ Lân, chân vòng kiềng, móng lợn nhỏ, Hàn lưu cưới A người vợ 阿女 tộc Náo Tử 淖子 làm thê tử, tiếp đến sinh ra siêng Húc 颛顼.

Xem thêm: Cách Nướng Cá Bằng Nồi Chiên Không Dầu Cực Đơn Giản, 4 Món Cá Nướng Bằng Nồi Chiên Không Dầu

【Chú giải】

① Lôi Tổ 雷祖: Theo truyền thuyết Hoàng Đế gồm người bà xã tên là Luy Tổ (嫘祖) tốt Loa Tổ (螺祖), là tín đồ đã dạy dỗ cho thanh nữ nuôi tằm, kéo tơ, dệt lụa. 累 hay 螺 đều sở hữu chữ 糸 mịch tức sợi tơ nhỏ. Tuy nhiên, một số trong những người mang lại rằng các tên trên hoàn toàn có thể phiên không nên từ 雷祖 Lôi Tổ, nghĩa là bà Tổ Sấm.