Công thức hóa 12

      32
CÔNG THỨC HÓA HỌC LỚPhường 12 ĐẦY ĐỦ NHẤTCHƯƠNG I. ESTE – LIPITTổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 : Tổng Hợp Các Dạng Giải Bài Tập Kim LoạiI. Tổng vừa lòng định hướng hóa 12: Tổng đúng theo phương thơm pháp3. Pmùi hương pháp sơ thứ nhường chéo:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Link tải:


Chuyên mục: Tin Tức