DANH TƯỚNG 3Q, GAME CHIẾN THUẬT ĐẤU TƯỚNG TAM QUỐC

  -  

Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi, từ Nguyên Trực, kỳ tài hãn hữu có, logic sáng suốt, năm 17 tuổi sẽ viết bốn bài văn luận, từng ra kế góp Tào túa công thành thuận lợi

Kỹ Năng :


Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, tự vẫn Thượng, con trai thứ của tư Mã Ý cùng Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, bạn đặt nền móng cho nhà Tây Tấn. Tham gia chinh phát từ thời trẻ, hiểu rõ binh pháp, lập nhiều chiến công. Con trai Tư Mã Viêm sau đây xưng đế, truy hỏi phong bốn Mã Chiêu làm cho Tấn Văn Đế.

Bạn đang xem: Danh tướng 3q, game chiến thuật Đấu tướng tam quốc

Kỹ Năng :
*

Vương Dị

Vương Dị, vợ của thứ Sử Ích Châu Triệu Ngang, chị em của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp ông xã ngăn địch, lập nhiều công lao, góp nhiều kế sách, một lòng trung thành không tiếc phiên bản thân.

Kỹ Năng :


Quản Lộ

Quản Lộ - trường đoản cú Công Minh là thuật sĩ thần túng thiếu của Tào Ngụy. Thông tỏ Chu Dịch, giỏi bói toán xem tướng tá phong thủy.

Kỹ Năng :

Đổng Uyên

Đổng Uyên, tự Hùng Phó, danh gia võ thuật, Bồng Lai yêu thương Thần Tán Nhân. Đồ đệ là Bắc Địa Thương vương vãi Trương Tú, Tây Xuyên Thương vương Trương Nhiệm, cuối đời dìm Triệu Vân làm đệ tử cuối cùng, truyền thụ võ học tập cả đời

Kỹ Năng :

Thủy Kính

Thủy Kính, tên thật là tứ Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, thông suốt đạo học, binh pháp. Học cao hiểu rộng, tài cán rộng người, được người đời xem trọng.

Kỹ Năng :

Gia cát Quả

Gia mèo Quả, phụ nữ của Gia cat Lượng, tư chất thông minh, tiếp liền đạo pháp. Tu luyện tại Thừa yên ổn Quan, trong tương lai thành tiên, sự tích chỉ được ghi chép trong sách "Thần Tiên Thông Giám".

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Mã Vân Lộc là đàn bà Mã Đằng, thê tử Triệu Vân và muội muội Mã Siêu. Tính cách ngây thơ, trực tiếp thắn, tiếp liền thương thuật.

Xem thêm: Phân Biệt Các Phiên Bản Beta Là Gì ? Thế Nào Là Thử Nghiệm Beta

Kỹ Năng :

Tôn Cơ

Tôn Cơ, bạn nữ nhi của Tôn Sách, thê tử của Lục Tốn, chủng loại thân của Lục Kháng. êm ả lương thiện, cực kỳ giỏi bầy Không

Kỹ Năng :

Chu Cơ

Chu Cơ, thương hiệu thật Chu Triệt, đàn bà của ngao du và đái Kiều. Sau gả đến Tôn Đăng biến chuyển thái tử phi, gọi là Chu Phi. Chu Cơ văn võ song toàn, hiền lành yêu dân.

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, tên tự là Ấu Tiết, nhỏ Thừa tướng tá Lục Tốn của Đông Ngô. Thừa kế tước vị của cha, biến đổi trụ cột triều đình, được call là danh tướng sau cùng của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Chu Hoàn, từ Hưu Mục, quan tiền làm mang đến chức tướng quân, được phong làm Gia Hưng Hầu. Xử lý ôn dịch, bình định sơn tặc, góp Lục Tốn đánh bại Tào Hưu, lập những chiến công.

Kỹ Năng :

Đổng Bạch

Đổng Bạch, cháu gái Đổng Trác, khôn xiết được sủng ái, chưa tới tuổi cập kê đã làm được phong làm cho Vị Dương Quân, ngồi xe pháo ngựa, quan lại viên đi theo

Kỹ Năng :

Nam Hoa

Nam Hoa lão tiên, tay cố kỉnh gậy mây. Vì bộ quà tặng kèm theo Thái Bình Thuật đến Trương Giác đề nghị được bạn đời biết đến. Từng dạy dỗ Trương Giác đề nghị phổ độ chúng sinh.

Xem thêm: Download Tải Game Commandos 2 : Men Of Courage (Full Dlc) Crack

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc vương – chén Nạp Động chủ là minh hữu của táo tợn Hoạch. Sở trường điều khiển và tinh chỉnh thú vật, thông thường sẽ có hổ báo sài lang rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, thương hiệu tự là Tử Can, người Trác Quận, là nhà thiết yếu trị, nhà quân sự, công ty giáo dục, nhà nghiên cứu nổi danh cuối đời Đông Hán.

Kỹ Năng :