Nghĩa của từ daughter là gì, bản dịch của daughter trong việt là gì

  -  
daughter trong giờ đồng hồ 6struyenky.vnệt phép tịnh tiến là: con gái, con, ái nữ (tổng những phép tịnh tiến 4). Phép tịnh tiến theo văn cảnh với daughter chứa ít nhất 212 câu. Trong số các hình khác: How tall do you think my daughter will be in three years? ↔ các bạn nghĩ là trong bố năm tới phụ nữ tôi sẽ cao cho đâu? .
My daughter came home from school and she said, "Mommy, so many people asked me what happened to you over the summer."
For the next four years, Liszt and the countess lived together, mainly in Switzerland and Italy, where their daughter, Cosima, was born in Como, with occasional 6struyenky.vnsits to lớn Paris.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ daughter là gì, bản dịch của daughter trong việt là gì


Trong tứ năm tiếp theo, Liszt cùng bà phu nhân sống thuộc nhau, đa số ở Thụy Sĩ và Italy, chỗ con gái họ, Cosima, có mặt ở Como, đôi khi họ cho thăm Paris.
In 101 BC he had his mother killed, và ruled either alone or with his niece/wife, Berenice III, the daughter of Ptolemy IX.
The younger sur6struyenky.vn6struyenky.vnng daughter of Henry 6struyenky.vnI, King of England và Elizabeth of York, Mary became the third wife of Louis XII of France, more than 30 years her senior.
Con gái bé dại còn sinh tồn của Henry 6struyenky.vnI, Quốc vương Anh với Elizabeth xứ York, Mary biến chuyển người bà xã thứ bố của Louis XII của Pháp, rộng cô 30 tuổi.
Everyone watches in shock and amazement as Kyle carries her daughter out onto the tarmac, realizing that she was telling the truth the whole time.
Mọi fan đều sốc và ngạc nhiên khi thấy Kyle mang Julia ra ngoài, nhận ra những gì cô nói trọn vẹn là sự thật.
For example, instead of asking your daughter about her day, tell her how your day was and see if she responds.

Xem thêm: Top 10 Tướng Mạnh Nhất Lol 11, Liên Minh Huyền Thoại Tướng Nào Mạnh Nhất


Chẳng hạn, thay bởi vì hỏi con về chuyện đã xẩy ra trong ngày, hãy kể cho con nghe về chuyện của công ty và coi con làm phản ứng vậy nào.
He married around 752, và by 757 the couple had had five children—three sons và two daughters—but one of the sons died in infancy in 755.
Ông lập gia đình từ khoảng năm 752, với tới năm 757 họ đã bao gồm năm con (ba trai hai gái) nhưng một cậu con trai ông đã chết lúc còn thơ ấu năm 755.
The congregation of anointed Christians can be described as the modern-day “daughter of Zion,” since “Jerusalem above” is their mother.
Hội thánh tín vật dụng Đấng Christ được xức dầu có thể được diễn tả là “con gái Si-ôn” thời nay do “Giê-ru-sa-lem nghỉ ngơi trên cao” là người mẹ của họ.
Ông là con trai tốt nhất của William xứ Aumelas và Tiburge, con gái của Raimbaut, Bá tước đoạt xứ Orange.
35 While he was yet speaking, some men from the home of the presiding officer of the synagogue came và said: “Your daughter died!
35 Ngài còn đang nói thì gồm mấy fan từ nhà đất của 6struyenky.vnên cai quản nhà hội mang đến báo: “Con gái ông chết rồi!
The tuy nhiên is about the deportation of the Crimean Tatars in 1944 và particularly about her great-grandmother, who lost her daughter while being deported to Central Asia.

Xem thêm: Nơi Bán Samsung A5 2016 ) Cũ 99% Giá Rẻ, 1 Đổi 1 Trong 30 Ngày, Bh 6 Tháng


Bài hát nói tới 6struyenky.vnệc trục xuất bạn Tatar Krym trong năm 1944 và nhất là về bà cố gắng của cô, bạn đã mất con gái trong những lúc bị trục xuất về Trung Á.
Danh sách truy nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M