Kinh nghiệm thi và phỏng vấn vào canon

      16

Nlỗi họ đang biết, gmat (Graduate Management Admission Test) là bài thi tiêu chuẩn chỉnh nhằm mục đích Review trình độ học vấn với kĩ năng tiếp nhận biết tin của học tập viên Khi nộp 1-1 vào các lịch trình học tập chăm ngành cai quản trị kinh doanh tại các ngôi trường ĐH lừng danh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sinh sống Việt Nam khi thu tuyển vào một trong những công ty nhỏng Canon thì chúng ta cũng yêu cầu trải qua môn thi Gmat. Sau đây chúng ta hãy thuộc tham khảo một đề thi Gmat giờ đồng hồ anh vào canon nhé.

Bạn đang xem: Kinh nghiệm thi và phỏng vấn vào canon


*

Câu 1: A rope 40 feet long is cut into lớn two pieces. If one piece is 1 feet longer than the other, what is the length, in feet, of the shorter piece?

A. 9

B. 11

C. 1

D. 22

E . 29

Câu 2: A collection of books went on sale, & 2/3 of them were sold for $2.5 each. If none of the 36 remaining books were sold. What was the total amount received for the books that were sold?

A . $10

B . $35

C . $90

D . $60

E . $54

*

Câu 3: Bill’s school is 10 miles from his home page. He travels 4 miles from school khổng lồ football practice, và then 2 miles to lớn a friend’s house. If he is then x miles from trang chủ, what is the range of possible value for x?

A . 2 ≤ x ≤ 10

B . 4 ≤x ≤10

C . 4 ≤x ≤12

D . 4 ≤x ≤16

E . 6 ≤x ≤16

*

Câu 4: A factory that employs 1,000 assembly line workers pays each of these workers $5 per hour for the first 40 hour worker during a week & 1 times that rate for hour workers in excess of 40. What was the total payroll for the assembly line workers for a week in which 30 percent of them worked 20 hours, 50 percent worked 40 hours, và the rest worked for 50 hours?

A . $180,000

B . $185,000

C . $190,000

D . $200,000

E . $205,000

Câu 5: One a certain road, 10 percent of the motorists exceed the posted speed limit and receive speeding tickets, but trăng tròn percent of the motorists who exceed the posted speed limit vì chưng ot receive speeding tickets. What percent of the motorists on the road exceed the posted tốc độ limit.

A . 10 (½) %

B . 12(½)%

C . 15%

D . 22%

E . 30%

*

Câu 6: What is the value of x?

1. 2x + 3y = 12

2. 5x + 7y = 29

A . Statement 1 ALONE sufficient, but statement 2 alone is not sufficient.

B . Statement 2 ALONE sufficient, but statement 1 alone is not sufficient.

Xem thêm: Chuyển Vcoin Thành Sao - Hướng Dẫn Cách Đổi Vcoin Sang Sao Hiện Nay

C . Both statements 1 và 2 TOGETHER are sufficient, but NEITHER statement alone is sufficient.

D . EACH statement ALONE sufficient.

E . Statements 1 TOGETHER are not sufficient.

Xem thêm: Đọc Ngay Top 9 Cách Tăng Lực Chiến Ỷ Thiên 3D Chi Tiết Nhất, Tăng Lực Chiến Đua Top Vip0 Tuần Đầu Ỷ Thiên 3D

Câu 7: The average (arithmetic mean) of 10, 30 & 50 is more than the average of 20, 40?

A . 15

B . 25

C . 35

D . 45

E . 55

Câu 8: A & B are numbered between 1 and 9. What is abab/ab? (AB is a two digit number, ABAB is a 4 digit number)

A . 11

B . BAB

C . 101

D . AB

E . 100

Câu 9: If Sam were twice as old he is, he would be 40 years older than Jim. If Jim is 10 year younger than Sam, how old is Sam?

A . 20

B . 30

C . 40

D . 50

E . 60

Câu 10: In how many arrangements can a teacher seat 3 girls and3 boys in a row of 6 seats if boys are to lớn have the first, third & fifth seats?

A . 3

B . 6

C . 9

D . 36

E . 720

Câu 11: If x4 + y4 = 100 then the greathử nghiệm possible value of x is between?

A . 0 và 3

B . 3 và 6

C . 6 và 9

D . 9 và 12

E . 12 and 15

Câu 12: How many multiples of 4 are there between 12 and 96, inclusive?

A . 21

B . 22

C , 23

D . 24

E . 25

Câu 13: During a certain season, a team won 80% of its first 100 games & 50% of its remaining games. If the team won 70% of its games for the entire season, what was the total number of games that the team played?

A . 180

B . 170

C . 156

D . 150

E . 105

Câu 14: The amounts of time that three secretaries worked on a special project are in the ratio of to lớn 2 to 5. If they worked a combined total of 112 hours, how many hours đi the secretary who worked the longest spkết thúc on the project?

A . 0

B . 70

C . 56

D . 16

E . 14

Kết

Với mẫu đề thi gmat giờ đồng hồ anh thông dụng trên đây, hiện tại đang rất được phần đông fan search tìm và sử dụng những ôn luyện. Hãy sản phẩm công nghệ cho mình hành trang kỹ năng kỹ lưỡng và khá đầy đủ tốt nhất. Giúp phiên bản thân đầy niềm tin bước vào chống thi cùng với bộ đề thi gmat giờ đồng hồ anh vào canon tốt nhất.


Chuyên mục: Tin Tức

Link vao M88