Dummy là gì

      15

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ 6struyenky.vn.

Bạn đang xem: Dummy là gì

Học các tự bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.


in some sports, especially football, an act of pretending khổng lồ kick or hit the ball in a particular direction, in order to lớn deceive the other players
a smooth rubber or plastic object that is given to a baby to suchồng in order to lớn comfort it and make it stop crying
in games such as football or rugby, lớn pretover to kichồng or move sầu a ball in a particular direction but instead bởi something completely different, in order to deceive sầu the opposing team"s players:
The display case was filled with demo packages và dummies lớn simulate the presence of food products.

Xem thêm: Sử Dụng Bàn Tính Trung Quốc, Bàn Tính Cổ Trung Quốc (Suan Pan 算盤)


To meet their monthly targets, salespeople placed dummy orders from friendly customers, cancelling them later.

Xem thêm: Hướng Dẫn Khóa Chức Năng Thay Đổi Icloud Trên Iphone, Đổi Account Icloud Iphone


used to describe a company that is created in order to hide information, especially about who owns its assets:
The agents set up dummy companies, acquire advanced computers, & then they quietly fold & go home page, taking their hardware with them.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn 6struyenky.vn English 6struyenky.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tin Tức

Link vao M88