Escape from là gì

      12
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
escape
*
escapedanh tự (escape from something) sự/trường phù hợp trốn thoát; phương tiện đi lại để trốn thoát; lối thoát hiểm Escape from Dartmoor prison is difficult Thật là rất khó trốn khỏi nhà phạm nhân Dartmoor There have sầu been few successful escapes from this concentration camp Ít có trường phù hợp nào trốn khỏi trại triệu tập này nhưng thành công When the guard"s baông xã was turned, he made his escape Lúc fan lính gác cù lưng đi, anh ta tức thời trốn thoát The fire escape is at the baông xã of the building Lối bay hoả thiến nằm ở vị trí vùng sau toà đơn vị The chieftain showed us the escape route on the maps Vị tù nhân trưởng chỉ mang đến Cửa Hàng chúng tôi con đường tẩu bay bên trên phiên bản thiết bị escape pipe/valve ống/van bay (vật dụng lấy lại) sự giải trí tạm thời khỏi thực tại hoặc gần như các bước tẻ nhạt He listens lớn music as an escape from the pressures of work Anh ta nghe nhạc là nhằm thoát khỏi sự căng thẳng của quá trình (kỹ thuật) sự thất thoát (hơi...) cây xanh mọc thoải mái và tự nhiên (ko bởi gieo tdragon...) khổng lồ have sầu a narrow (hairbreadth) escape suýt nữa thì bị bắt, may nhưng bay được he had a narrow escape from death nó suýt toi mạng; suýt nữa là nó toi mạng; nó thoát bị tiêu diệt trong con đường tơ kẽ tóc to lớn make good one"s escape xoay trở để né một cách an toàn vô sựngoại động trường đoản cú thoát được; tránh khỏi to lớn escape death thoát bị tiêu diệt khổng lồ escape punishment/being punished thoát khỏi sự trừng pphân tử How can we escape the curious crowds? Làm sao chúng ta tránh được đám đông hiếu kỳ? nothing escapes your attention chẳng gồm cái gì ra khỏi sự chăm chú của anh (vật gì anh (cũng) chăm chú đến) the fault escaped observation for months cả mấy tháng ttránh mà tội trạng không được lưu ý mang lại his father"s name escapes me tôi quên bẵng thương hiệu của cha anh ta vô tình buột ra khỏi, thốt thoát khỏi (cửa mồm...) (khẩu ca...) a scream escaped his lips một tiếng thét buột thoát ra khỏi cửa ngõ miệng anh ta, anh ta buột thét lên lớn escape (somebody"s) notice bị sa thải, ko được giữ ýnội rượu cồn trường đoản cú (to lớn escape from somebody / something) trốn thoát; ra khỏi many prisoners of war have escaped sẽ có tương đối nhiều tù hãm binc trốn bay the lion has escape from its cage nhỏ sư tử đã sổng chuồng (to lớn escape from something) (nói tới hóa học khí, hóa học lỏng...) rò rỉ; bay ra Make a hole to lớn let water escape Hãy khoét một cái lỗ cho nước thoát ra There"s gas escaping somewhere - can you smell it? Có khí ga thất thoát đâu đây - anh gồm ngửi thấy không?
*
/is"keip/ danh tự sự trốn thoát; phương tiện để trốn bay, tuyến phố bay, lối thoát hiểm sự thoát ly thực tế; phương tiện đi lại để né ly thực tiễn (kỹ thuật) sự thoát (khá...) cây cối mọc tự nhiên (ko bởi vì gieo tdragon...) !to lớn have sầu a narrow (hairbreadth) escape suýt nữa thì bị bắt, may mà bay được ngoại động tự trốn thoát, rời thoát, thoát khỏi to lớn escape death bay bị tiêu diệt lớn escape punishment thoát khỏi sự trừng pphân tử vô tình buột thoát khỏi, thốt thoát ra khỏi (cửa miệng...) (lời nói...) a scream escaped his lips một tiếng thét buột ra khỏi cửa mồm anh ta, anh ta buột thét lên nội rượu cồn từ trốn bay, thoát thoát ra (tương đối...) !his name had escaped me tôi quên bẵng tên anh ta
*


Chuyên mục: Tin Tức

Link vao M88