Gear Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt?

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Gear nghĩa là gì trong tiếng việt?

*
*
*

gear
*

gear /giə/ danh từ cơ cấu, thiết bị, dụng cụ; đồ gá lắp, phụ tùng (kỹ thuật) bánh răng; sự truyền hễ bánh răng; số (ô tô...)to go into first gear: mở số mộtto change gear: sang số (ô tô...)in gear: khớp bánh răng; gài sốout of gear: không hợp bánh răng; không gài số (hàng hải) đồ vật tàu thuỷ cỗ yên cưng cửng ngựa trang bị dùng, đồ vật đạcall one"s worldly gear: tất cả những chiếc mà tín đồ ta có; tất cả của cải ngoại hễ từ sang trọng số (ô tô...)to gear up: lên sốto gear down: xuống số đính bánh (nhà máy, một ngành công nghiệp...) giao hàng (một xí nghiệp khác, một ngành khác, kế hoạch...)to gear agriculture to lớn socialist construction: phía công nghiệp ship hàng công cuộc thành lập xã hội công ty nghĩa nội đụng từ đồng bộ vào nhau (bánh răng)to gear up production đẩy mạnh sản xuất danh từ o bánh răng Bánh xe cộ răng để truyền động mang lại bánh răng khác. o cơ cấu truyền động § annular gear : bánh răng vào § bevel gear : bánh răng hình côn § brake gear : cơ cấu hãm § changer speed gear : sự biến đổi tốc độ, bánh răng đổi tốc độ § connecting gear : cơ cấu nối § differential gear : bánh răng vi sai § driven gear : bánh răng bị động § driving gear : bánh răng chủ động, cơ cấu dẫn động § epicyclic gear : cơ cấu tảo vòng, hệ truyền động § equalizing gear : cơ cấu cân nặng bằng § helical gear : cơ cấu truyền động xoắn ốc § helicoidal gear : cơ cấu truyền động xoắn ốc § herringbone gear : bánh răng hình chữ nhân, bánh răng hình xương cá § hoisting gear : cơ cấu nâng, thiết bị nâng § hypoid bevel gear : bánh truyền trục lệch § idle gear : bánh ko tải, bánh trung gian § intermediate gear : bánh truyền tốc mức độ vừa phải § internal gear : bánh răng vào § involute gear : bánh răng đường thân khai § lifting gear : cơ cấu nâng § liên kết type valve gear : cơ cấu van liên động § low gear : bánh truyền tốc chậm § master gear : bánh răng cài, bánh răng chủ yếu § meshing gear : pi nhông trượt, bánh răng trượt § mitre gear : bánh phân khía hình nón § pinion gear : pi nhông, bánh răng § pit gear : thiết bị giếng § pump gear : phụ tùng sản phẩm bơm, bánh răng trong bơm § reduction gear : bánh giảm tốc § ring gear : vòng răng § shift gear : bánh răng lệch § sliding gear : bánh răng trượt § spider gear : bánh răng hình sao § spiral gear : cơ cấu truyền động xoắn ốc § spur gear : bánh truyền động trục thẳng § steering gear : cơ cấu đổi hướng § stepped gear : bánh răng phân tầng § striking gear : cơ cấu phát động § sun gear : bánh răng hành tinh, cơ cấu truyền động kiểu địa cầu § switch gear : thiết bị đóng mở § synchro-mesh gear : bánh răng đồng bộ, cơ cấu đồng bộ hóa § timing gear : bánh răng định giờ, rơle thời gian, bộ phân phối (trong động cơ đốt trong) § transmission gear : bánh răng truyền động § turbine gear : cơ cấu giảm tốc của tuabin § valve gear : cơ cấu van § variable tốc độ gear : cơ cấu biến tốc § volute gear : bánh răng xoắn ốc § worm gear : bánh truyền động trục vít § gear jammer : người lái xe tài
*Xem thêm: Cập Nhật Tft - Update Đtcl 11

*

*

gear

Từ điển Collocation

gear noun

1 in a vehicle

ADJ. bottom, vị trí cao nhất driving along in vị trí cao nhất gear | high, low | first, second, etc. | reverse

VERB + GEAR engage, select Engage first gear và move off. | change, change into, move into, put/slam/slip sth into, shift (into), switch It"s difficult to lớn steer and change gear at the same time. She put the car into first gear & drove off. (figurative) The các buổi party organization is moving into vị trí cao nhất gear as the election approaches. | move up, step up (often figurative) Coming out of the final bend, the runner stepped up a gear khổng lồ overtake the rest of the pack. | crash, grind He was crashing the gears because he was so nervous.

GEAR + NOUN change She made a smooth gear change. | lever, stick (also gearstick)

PREP. in (a/the) ~ driving along in third gear Some drivers leave the oto in gear when parking on hills. | out of ~ Leave the oto out of gear.

2 equipment/clothes

ADJ. camping, climbing, fishing, running, sports, swimming, walking | breathing firemen in breathing gear | landing, winding the plane"s landing gear | combat, riot | outdoor | designer wearing expensive designer gear

VERB + GEAR be dressed in, have on, wear She had her running gear on. | put on, take off

PREP. in … ~ a group of young men in combat gear

Từ điển WordNet
Xem thêm: Hé Lộ Cách Tập Khinh Công, Con Người Có Thể Có Cú Phóng Xa Đến 50M?

English Slang Dictionary

clothing; "The new gear I got is all that!"

English Synonym & Antonym Dictionary

gears|geared|gearingsyn.: equip furnish outfit rig wheel