Hình 12 mặt đều

  -  

CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình diễn cho chúng ta các câu chữ gồm:

*

1. Khối đa diện đều loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• từng mặt là 1 trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh chung của đúng 3 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) thứu tự là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối tứ diện mọi cạnh $a$ là $S=4left( dfraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện hầu như cạnh $a$ là $V=dfracsqrt2a^312.$

• có 6 phương diện phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhị cạnh đối diện)

• bán kính mặt cầu ngoại tiếp $R=dfracasqrt64.$

2. Khối đa diện đều loại $3;4$ (khối bát diện đa số hay khối tám mặt đều)

• từng mặt là 1 trong những tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 4 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích toàn bộ các khía cạnh của khối bát diện phần lớn cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• gồm 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén bát diện rất nhiều cạnh $a$ là $V=dfraca^3sqrt23.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=dfracasqrt22.$

3.


Bạn đang xem: Hình 12 mặt đều


Xem thêm: Các Web Đen Hay Không Thể Tìm Thấy Trên Google, Danh Sách Web Đen


Xem thêm: Birds Of Prey: Ngoài Là Người Yêu Của Joker Là Ai ? Harley Quinn


Khối nhiều diện đều loại $4;3$ (khối lập phương)

• mỗi mặt là một trong hình vuông

• mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) theo thứ tự là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích s của toàn bộ các mặt khối lập phương là $S=6a^2.$

• gồm 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=dfracasqrt32.$

4. Khối đa diện đều loại $5;3$ (khối thập nhị diện rất nhiều hay khối mười nhị mặt đều)

• mỗi mặt là một trong ngũ giác đầy đủ • mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của bố mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số canh (C) lần lượt là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích tất cả các khía cạnh của khối 12 mặt phần đa là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• có 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt phần đông cạnh $a$ là $V=dfraca^3(15+7sqrt5)4.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=dfraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối nhiều diện nhiều loại $3;5$ (khối nhị thập diện những hay khối hai mươi khía cạnh đều)

• từng mặt là một trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh bình thường của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) theo thứ tự là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích s của toàn bộ các khía cạnh khối đôi mươi mặt phần nhiều là $S=5sqrt3a^2.$

• bao gồm 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi mặt hầu hết cạnh $a$ là $V=dfrac5(3+sqrt5)a^312.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=dfraca(sqrt10+2sqrt5)4.$