Icon ngón tay

      17

Ibé Ngón Tay Chỉ, Inhỏ Ngón Giữa ❤️️ Sở Kí Tự Đặc Biệt Ngón Tay, Cái, Giữa, Trỏ, Thối hận