Khổng tước đại minh vương bồ tát

  -  

Chân ngôn của Khổng tước Minh Vương so với việc công dụng thế gian như: hộ quốc, tức tai, ước mưa, ngưng mưa, trừ bệnh… đều phải có hiệu nghiệm. Đương nhiên câu hỏi trọng yếu vẫn là dùng Tôn này làm nơi dựa dẫm để tu pháp xuất vắt gian.

Bạn đang xem: Khổng tước đại minh vương bồ tát

Tóm Tắt Nội Dung

Khổng tước Minh vương vãi Là Ai?

Nguồn Gốc và Truyền Thuyết

Hộ Chú Khổng Tước

Thần Chú Khổng tước Minh Vương


*

Phật Giáo Là Phật học Đại Chúng


Khổng tước đoạt Minh vương Là Ai?

Khổng tước đoạt Minh vương (tiếng Phạn: Mahamayuri /महामायूरी /Mahāmāyūrī, tiếng Trung Quốc: 孔雀明王 / Kǒngquè Míngwáng, giờ Nhật: 孔雀明王 / Kujaku Myōō, tiếng Triều Tiên: 공작명왕 / Gong JakMyeong Wang) thương hiệu một vị Minh vương vãi của Đạo Phật, nguyên căn là một trong những con công thuộc loại công lam Ấn Độ (Khổng Tước- Maurya) là vật cưỡi của Phật Mẫu chuẩn Đề.

Trong truyền thống lâu đời Phật giáo Đại thừa, thì Khổng tước đoạt Minh vương là vị Tôn đưa hầu cận Đức Phật nhưng mà nguyên căn là 1 trong con công, sanh vào thời Khai Thiên lập Địa, tu thành, vâng mệnh Đức Phật cố kỉnh giữ giáo lệnh, hiện nay thân sản phẩm phục đàn ác ma, ủng hộ những nhà tu hành.

*

Khổng tước Minh vương là mặt hàng đại thánh của Mật Giáo, có nhiều truyền thuyết. Khổng tước Minh vương vốn là con Khổng Tước trước tiên của thời khai thiên lập địa, qua suốt mấy ngàn năm hôm mai tu hành khổ luyện chiến thắng phép Ngũ dung nhan thần quang, tiếp đến được chuẩn chỉnh Đề ý trung nhân Tát hóa độ.

Khổng Tước phạt nguyện theo tình nhân Tát chuẩn chỉnh Đề tu hành và làm bảo tọa đến Ngài ngồi, để đền đáp công ơn hóa độ. Khổng tước Minh vương vãi được xưng là Phật Mẫu.

Hình Tướng

Hình tượng của Khổng tước đoạt Minh Vương trên Đại Khổng tước Minh Vương ảnh tượng Đàn Tràng Nghi Quỹ ghi chép rất rõ ràng:

“Ở vị trí trung tâm Nội Viện vẽ hoa sen tám cánh, sinh sống trên đài hoa vẽ Phật chủng loại Đại Khổng tước đoạt Minh Vương bồ Tát, đầu nhắm đến phương Đông, màu sắc trắng, mặc áo lụa white mỏng, đầu team mão; Anh Lạc, khoen tai, cánh tay treo vòng xuyến, những thứ trang nghiêm, cỡi trên Khổng tước đoạt Vương (vua chim công) màu tiến thưởng ròng, ngồi Kiết Già bên trên hoa sen trắng, hoặc trên hoa sen xanh lục, trụ tướng từ Bi gồm bốn cánh tay. Mặt phải: tay thứ nhất cầm hoa sen nở, tay vật dụng hai gắng Câu Duyên quả (Quả ấy tất cả dạng tương tự như Thủy Cô). Bên trái: tay thứ nhất cầm cát tường như ý Quả (như hình Đào Lý), tay sản phẩm công nghệ hai ráng năm, bố cái lông đuôi chim công”.

*
Trong bốn loại vật cố kỉnh của Khổng tước Minh Vương đều có tính năng của đồ dùng ấy: Hoa sen là dụng của Tức Tai, Câu Duyên trái là dụng của Kính Ái, như ý cát tường Quả là dụng của Tăng Ích, lông đuôi chim công là dụng của Giáng Phục.

Mật Giáo thai Tạng Giới Man Trà La rước Tôn này an trí tại phần thứ sáu đầu phương nam giới của sơn Tất Địa Viện, mẫu hiện bày màu sắc thịt, gồm hai cánh tay, tay buộc phải cầm lông đuôi chim công, tay trái nỗ lực hoa sen, ngồi trên hoa sen đỏ. Mật Hiệu là: Phật mẫu mã Kim cương cứng (Buddha-māta-vajra), hoặc Hộ rứa Kim cương cứng (Lokapāla-vajra)

3 Vị Cỡi Chim Khổng Tước

Đức A Di Đà Như Lai.Đức Văn Thù Sư Lợi người thương Tát.

Phật chủng loại Đại Khổng tước đoạt Minh vương là Thân Đẳng giữ (Niṣyanda-kāya) của Đức Phật Tỳ Lô giá bán Na (Vairocana), Thân biến hóa (Nirmāṇa-kāya) của Đức Phật A Di Đà (Amitābha), Thân lâu Dụng (Saṃbhoga-kāya)của Đức Phật thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi).

Ngoài ra, Đức Phật A Di Đà tại thế giới Cực Lạc (Sukha-vatī) ngơi nghỉ phương Tây đã thay đổi hiện ra mọi nhiều loại Anh Vũ, Khổng tước (chim công), Ca Lăng Tần Già, chim cùng Mệnh… Nhân phía trên Khổng Tước cũng chính là Đức Phật A Di Đà biến đổi hiện ra mà lại đến.

Bởi nỗ lực Đại Khổng tước đoạt Minh vương vãi là Thân biến hóa do Đức Phật A Di Đà thay đổi hiện ra, bao gồm đủ lực lượng của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật say đắm Ca Mâu Ni có một đời yêu cầu qua là Khổng tước đoạt Vương (vua chim công) nên Thân lâu Dụng của phiên bản thân Đức Phật ưng ý Ca là Khổng tước đoạt Vương.

*

Nguồn Gốc & Truyền Thuyết

Nguồn Gốc

Truyền thuyết Mật Giáo nói rằng, lúc Đức Phật ưng ý Ca đắc đạo, Khổng tước nuốt Đức Phật vào trong bụng, kế tiếp lưng của Khổng tước đoạt Minh vương vãi nứt ra, Đức Phật đam mê Ca chỉ ra ngồi trên sống lưng của Khổng Tước, dấu nứt tức thời lại, vì vậy Khổng tước đoạt được xưng là Phật mẫu mã Đại Khổng tước đoạt Minh Vương người thương Tát.

Kinh Khổng tước Minh vương vãi Chú được truyền vào hết sức sớm sống phương Đông. Đến đời Đường, Mật Giáo thịnh hành, Ngài Bất không Tam Tạng dich cỗ Khổng tước Minh Vương họa tượng Đàn trường Nghi Quỹ, với từ đây bọn thành của Phật Giáo tu trì Khổng tước Minh vương được thiết lập.

Trong phong thần diễn nghĩa của Trung Quốc cũng có kể bé công được sanh ra từ bỏ thời Khai Thiên lập Địa, tu hành nhiều kiếp, đạt được thần thông.

Vào thời Phong Thần, chim công nầy hiện tại thân xuống trần giới là Khổng Tuyên, làm tướng mang đến vua Trụ, trấn giữ ải Tam Sơn, được vua Trụ sai rước binh đi tiến công Khương Thượng. Khổng Tuyên có năm đạo hào quang quẻ ngũ dung nhan rất bạo dạn mẽ, rất có thể thâu được các bửu bối Tiên gia cùng bắt các tướng dễ dàng.

Các tướng mạo của Khương Thượng không có ai đánh lại Khổng Tuyên, vì không có cách nào kìm hãm đạo hào quang quẻ ngũ sắc đẹp của Khổng Tuyên. Phải chờ Đức chuẩn Đề ý trung nhân Tát nghỉ ngơi Tây phương đến bắt đầu thâu phục được Khổng Tuyên.

*

Truyền Thuyết

Căn cứ vào sự biên chép của Khổng tước đoạt Minh vương vãi Kinh: khi Đức Phật trụ sống đời, bao gồm một vị Tỳ Kheo bị rắn độc cắn gây thương tích, tất yêu vượt qua được nỗi khổ ấy.

Sau lúc A Nan (Ānanda) hướng đến Đức ham mê Tôn bẩm cáo thì Đức phù hợp Tôn mới rói ra một các loại Đà La Ni rất có thể dùng nhằm khu trừ Quỷ Mỵ, độc hại, bệnh ác… Đây tức nà Khổng tước đoạt Minh vương vãi Chú.

Ngoài ra, trước đây rất mất thời gian xa, núi Tuyết tất cả một Kim nhan sắc Đại Khổng tước Vương bình thời trì tụng Khổng tước đoạt Minh Vương chổ chính giữa Chú rất chăm năng, nhân phía trên thường được an vui. Có một hôm, bởi tham ái dật lạc cùng với Chúng phần lớn là Khổng Tước cô gái đến vùng khu đất xa vào núi vui nghịch mà quên trì tụng Chú ấy, kết quả bị fan thợ săn trong núi bắt được.

Ngay thời điểm Khổng tước đoạt Vương bị cột trói thì tốt nhất thời khôi phục lại chủ yếu Niệm, trì tụng Chú ấy, tiếp nối được giải thoát nàn cột nhốt, được trường đoản cú do. Nhờ việc mở bày của Đức yêu thích Tôn mà fan đời bắt đầu biết nguyên do của Đại Khổng tước đoạt Minh vương vãi với Đà La Ni ấy.

*

Hộ Chú Khổng Tước

Udetayañcakkhumā ekarājā

Harissavaṇṇo paṭhavippabhāso

Taṃ taṃ namassāmi harissavaṇṇaṃ paṭhavippabhāsaṃ Tayajja guttā viharemu divasaṃ

Ye Brāhmaṇā vedagu sabbadhamme

Te me namo te ca maṃ pālayantu

Namatthu Buddhānaṃ, nammtthu Bodhiyā

Namo Vimuttānaṃ namo Vimuttiyā.

Imaṃ so parittaṃ katvā moro carati esanā. Apetayañcakkhumā ekarājā

Harissavaṇṇo paṭhavippabhāso

Taṃ taṃ namassāmi harissavaṇṇaṃ paṭhavippabhāsaṃ Tayajja guttā viharemu divasaṃ

Ye Brāhmaṇā vedagu sabbadhamme

Te me namo te ca maṃ pālayantu

Namatthu Buddhānaṃ, nammtthu Bodhiyā

Namo Vimuttānaṃ namo Vimuttiyā.

Xem thêm: Tải Game Lưỡi Câu V2 - Tải Game Lưỡi Câu (Mod Vô Hạn Tiền) 2

Imaṃ so parittaṃ katvā moro vāsamakappayīti.

Ý Nghĩa bài Chú

Kìa Ngài vừa bắt đầu mọc, vị vua mắt chói chang. Chiếu ánh nắng rực rỡ, trên toàn cõi cố gian. Xin Ngài hãy bảo hộ, trọn ngày luôn luôn bình an. Nay tôi xin đảnh lễ, chư vị Bà La Môn, thành tựu sự từ Tại, vì chưng liễu tri phần lớn Pháp, hãy bảo lãnh cho tôi. Xin đảnh lễ Chư Phật, đảnh lễ hạnh người thương Đề. Đảnh lễ bậc Giải Thoát, đảnh lễ sự Giải Thoát.

Sau khi triển khai việc bảo lãnh xong, chim công bay đi tìm mồi.

Kìa Ngài sẽ lặn xuống, vị vua đôi mắt chói chang. Chiếu tia nắng rực rỡ, trên toàn cõi nuốm gian. Xin Ngài hãy bảo hộ, trọn đêm luôn bình an. Nay tôi xin đảnh lễ, chư vị Bà La Môn, thành quả sự từ bỏ Tại, vị liễu tri gần như Pháp, hãy bảo lãnh cho tôi. Xin đảnh lễ Chư Phật, đảnh lễ hạnh người tình Đề. Đảnh lễ bậc Giải Thoát, đảnh lễ sự Giải Thoát.

Sau khi tiến hành việc bảo lãnh xong, chim công ngủ ngủ yên lành tại khu vực trú ngụ.

*

Ghi Chú:

Bài hộ chú này được Đức Phật yêu thích Ca thuyết giảng khi tất cả một vị tỳ kheo vào tăng đoàn bị quyến rũ bởi phụ nữ sắc. Đức phật nhắc lại tiền kiếp của chính mình từng là chim công xoàn sống bên trên đỉnh núi.

Mỗi sáng sủa trước khi đi tìm kiếm mồi, chim công đậu trên đỉnh núi quan sát về phía khía cạnh trời với tụng bài bác chú. Buổi chiều về, trước lúc vào tổ, chim công lại đậu trên đỉnh núi quan sát về phía khía cạnh trời với tụng bài bác chú. đã có nhiều thợ săn đặt mồi nhử bắt chim công, nhưng do oai lực của bài bác chú chim công ko thể lâm vào hoàn cảnh bẫy.

Mãi về sau, hôm nọ vào sáng sủa sớm, chưa kịp trì chú thì công vàng đã bị một công mái – vì một thợ săn sắp đặt – quyến rũ và bị lâm vào cảnh bẫy. Thợ săn với chim công về mang lại vua.

Chim công vẫn kể mang đến vị vua này nghe chi phí kiếp của bản thân cũng từng là 1 vị vua. Để chuẩn xác lời nói, chim công bảo rằng bên dưới ao nước của hoàng cung trước có chôn một cỗ xe và bảo vua đào lên đang rõ. Gần như việc tiếp nối đúng như lời chim công nói cùng vua sẽ thả chim công về bên núi.

Theo truyền thống lâu đời phật giáo Theravada, sáng sủa sớm khi mặt trời mọc thì trì tụng phần đầu của bài xích chú, buổi chiều khi phương diện trời lặn thì trì tụng phần sau. Công năng của bài bác chú được tin rằng để giúp tránh được những tác hại và cạm bẫy, còn ví như bị rơi vào cảnh cạm mồi nhử thì sẽ tiến hành giải bay an toàn.

*

Thần Chú Khổng tước Minh Vương

Om Mayura Krante SvahaChân Ngôn là: “Ông, ma ngọc lợi, mèo lạp đế, trét cáp”

//

OṂ_ MAYURIḤ KIRAṂTE SVĀHĀ

//

Om Mayurih Kiramte Svaha

Chân ngôn của Khổng tước đoạt Minh Vương so với việc công dụng Thế Gian như: Hộ Quốc (bảo vệ đất nước), Tức Tai (dứt trừ tai nạn), mong mưa, dừng mưa, trừ bệnh, sống lâu, tạo an ổn…đều gồm hiệu nghiệm. Đương nhiên câu hỏi trọng yếu vẫn chính là dùng Tôn này làm cho nơi lệ thuộc để tu Pháp Xuất trần thế (Lokottara).

Khử trừ những loại phiền não độc hại của tập thể nhóm tham, sân, si, mạn, nghi trong tim của chúng ta, khiến bọn họ hay viên mãn người yêu Đề của Trí Tuệ, nhanh chóng thành Phật Quả.

Kinh Đại Khổng tước Minh vương Mahamayuri

Một lần Đức nuốm Tôn đã ngự sinh sống tu viện Jetavana được thi công bởi Anathapinda trong Shravasti cùng nhiều vị đồng tu. Cùng thời hạn này trong thuộc tu viện này cũng có một tu sĩ new được thọ giới xuất gia thương hiệu là Svati, vị tu sĩ này cũng đều có chút hiểu biết về các giới luật.

Một ngày nọ, Svati đang hóa học gỗ lại để nhóm lửa sưởi ấm cho các vị đồng tu khác vì chưng họ hiện giờ đang bị đau bởi bệnh dịch thấp khớp. Từ trong số những khúc củi sẽ lao ra một bé rắn hổ mang đen rất lớn, nó gặm vào ngónchân cần của Svati.

Ngay sau thời điểm bị cắn, vị tu sĩ đã bổ xuống cùng nằm ngất xỉu nhân sự. đôi mắt ông trợn ngược cùng miệng sủi đầy bong bóng mép. Thượng Tọa Ananda sẽ thấy ông trong tình trạng nguy kịch này và mau lẹ trình báo lại đến Phật Đà.

Nghe được tin tức từ ngài Ananda, Đức Phật đang rải trung tâm từ rộng rãi (maitri) của chính mình tới tất cả các vị vua rắn. Sau đó, Đức Phật đang thuyết giảng một bài bác pháp về Đức Đại Khổng tước Minh vương Mahamayuri.

Thế Tôn nói cùng với Ananda, “Này A Nan! cách đây từ rất, rất lâu rồi, làm việc trên sườn núi phía phái nam của dãy núi Himalaya, bao gồm một vị khổng tước đoạt vương (vua chủng loại chim công) lẫy lừng được gọi là Suvarna Vibhasa.

Hàng ngày, vị khổng tước vương trì tụng thần chú (dharani) này vào buổi sáng sớm và đêm tối và ông vẫn sống hết sức hạnh phúc. Một ngày khổng tước vương đi ra phía bên ngoài cho một cuộc gặp gỡ thơ mộng với một số chim công mái và cuối cùng đi vào một hang núi để hoàn toàn hưởng thụ dục lạc.

Bên vào hang động gồm một chiếc bả được đặt bởi vì một bạn thợ săn chim và khổng tước đoạt vương đã trở nên mắc kẹt vào mẫu bẫy. Vào thời gian đó đó, khổng tước vương đang trở đề nghị bình tĩnh cùng đọc thần chú này. Khổng tước vương đang tự giải hòa mình khỏi chiếc bả và tiếp tục cuộc sống thường ngày vui vẻ của mình.

Này A Nan! Hãy ghi nhớ trong tâm rằng khổng tước vương thời gian đó đó là Ta.

"Trong thế giới này <"mạn đà la đất "> có tương đối nhiều vô số pháp quỷ ám. Hãy tụng dharani này để tương hỗ sư Svati. Quân đoàn ma quỷ vây hãm từ toàn bộ mọi hướng hoàn toàn có thể đến giải cứu mang lại ông ta. Phái nữ La ngay cạnh Lamba và Vilambaalso thể cứu giúp ông ta. Cô gái quỷ Kunaksi cũng có thể bảo đảm ông ta. Những vị Long Vương cũng đều có thể bảo vệ ông ta. Đấng Như Lai Vipashvi và những Đấng Như Lai khác cũng có thể bảo đảm an toàn ông ta. Đức từ bỏ Thị Di Lặc Maitreya hay các vị người tình Tát khác cũng có thể có thể bảo vệ ông ta. Phần đa dòng sông linh thiêng như sông Hằng chảy trên mặt đất và phần nhiều chúng sinh thiêng liêng mạnh mẽ đầy năng lực ngự sống trong dòng sông có thể đảm bảo ông ta. Các vị sơn thần vương (vua núi) và phần đông chúng sinh khỏe khoắn đầy năng lượng sống trong các vương quốc của họ cũng đều có thể đảm bảo ông ta. Những thiên thần cùng những vị tinh linh hành tinh cũng đều có thể đảm bảo an toàn ông ta. Trái khu đất này đầy rẫy với nhiều loại thảo mộc khác nhau và các loài thực vật tất cả thể bảo đảm an toàn ông ta.”Nói xong lời, Đức Phật nói với ngài Anan, “Hãy để tất cả năng lượng của Chư Như Lai ở với ông. Hãy tới gặp mặt sư Svati và bảo vệ ông ta.” Ngài A Nan đảnh lễ Đức Phật cùng theo đúng hướng dẫn đến với sư Svati với tụng thần chú Đại Khổng tước đoạt Minh vương vãi Mahamayuri Vidya Dharani lên ông. Do ảnh hưởng từ sự tụng niệm này, độc hại liền bị mất tác dụng và sư Svati đang hồi phục.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Invoker Dota 2 : Trang Bị, Cộng Kỹ Năng, Lối Chơi

Khi vấn đề này được báo lại với Đức Phật, Ngài đã nói với hội bọn chúng tăng, ni cùng những đệ tử (cư sĩ) rằng tất cả đều bắt buộc phải tìm hiểu và giao lưu và học hỏi về Đại Khổng tước Minh vương vãi Mahamayuri Vidya. Tính từ lúc đó, việc thực hành thực tế trì tụng dharani này vẫn được chuyển vào hệ thống giáo lý.