Logo liên quân mobile, tạo logo team, logo gaming phong cách sát thủ

  -  
Hiệu ứng game mới dành cho chúng ta tuần này chế tạo ra Avatar Liên Quân câu kết huyền thoại. Chỉ việc nhập chữ buộc phải viết cùng nhấn nút tạo hình ảnh

Các Avatar liên quân mới sẽ được Ephoto 360 cập nhật liên tục .


Arum 6Baldum 3Elandorr 3Hayate 5Ilumia 5Ishar 4Lauriel 8Max 5Murad 9Quillen 6Teemee 3Tel Annas 9Volkath 3Yena 4Yena 5Butterfly 10LavilleLaville 2Nakroth 7Omen 6Rouie 2Taara 4Triệu VânZataZata 2Capheny 4Elsu 6Fennik 5Liliana 7PainePaine 2RouieAstrid 4AtaAta 2Lauriel 8Omen 5Qi 3Roxie 5Taara 5Violet 12Ngộ ko 7Ngộ không 8Airi 11Butterfly 8Hayate 4Ishar 3Jinna 5Keera 2Keera 3Lauriel 7Mina 5Quillen 5Richter 4Ryoma 6Tel Annas 8Tulen 9Yorn 8Aleister 4DirakDirak 2Grakk 5KerraRaz 5Amily 5Arthur 7Arum 5Ishar 2Max 4Natalya 6Natalya 7Valhein 7Zill 5Diao Chan 6Ignis 4Lubu 8Maloch 7Sephera 4ElandorrElandorr 2Krizziz 2Violet 11Yena 3Arduin 4Enzo 3Errol 3Hayate 3Krixi 7KrizzizMurad 8Volkath Volkath 2Wisp 4Ngộ không 6CelicaGildur 4Ishar Murad 7Quillen 4Tulen 8Lauriel 6QiQi 2DarcyFlorentino 3Moren 3Ryoma 5Sephera 3Annette 4Capheny 3Elsu 5Marja 3Veres 3Violet 10Zip Zip 2Diao Chan 5Enzo 2Lubu 7Mganga 4Payna 3Roxie 4Violet 9Zanis 7Zephys 6EnzoLiliana 6Lindis 5Xeniel 5Airi 9Errol 2Yena 2Zuka 8MotosChaugnarKahliiLữ BốMinaKrixiZanis 3JinnaFennikAiriOrmarrToroButterflyNakrothGildurOmegaNatalyaLumburrYornThaneĐiêu thuyềnMgangaGrankk 2AzzenkaAliceVioletViolet2Butterfly2Krixi2Natalya2TaaraOrmarr2ValheinZephysNakroth2AleisterPaynaNgộ KhôngMalochKricnakSlimz2CreshtSlimzĐiêu thuyền 2Thane 2PreytaFennik 2RazPreyta 2Payna 2IllumiaMortos 2Yorn 2Violet 3Valhein 2Taara 2Skud 1SkudNatalya 3Lu BuLaurielJinna 2Illumia 2Butterfly 4BatmanZuka 2ZukaAiri 2ZanisMuradMurad 2Mina 2Lauriel 2Ignis 2IgnisGrakkAiri 3Zill 2ZillZanis 2Yorn 3Veera 3Veera 2Tel AnnasSupermanMaloch 2Krixi 3Butterfly 5Violet 5Veera 4Tel Annas 2Illumia 3Batman 2Arduin 2ArduinNgộ ko 2Nakroth 3ArthurRyoma 2RyomaMganga 2Astrid 2AstridZanis 4XenielNgộ ko 3MorenLauriel 3JokerXeniel 2Tel Annas 3Murad 3Lubu 4Lubu 3Kriknak 2Kahlii 2Diao Chan & LubuChaugnar 2Azzenka 2Alice 2Aleister 2Moren 2Lubu 5Lauriel 4Kil GothGildur 2Fennik 3Zephys 3Wonder WomanSuperman 2Slimz 3Natalya 4Krixi 5Krixi 4Zephys 2Zanis 5Yorn 4Xeniel 3Wonder Woman 2Violet 4Maloch 3Airi 5Airi 4Tel Annas 4Ormarr 4Ormarr 3Nakroth 4Kil Groth 2Kahlii 3Grakk 3Natalya 5Fennik 4Valhein 3Teemee 2TeemeeLindisZuka 3TulenToro 2Mina 3Maloch 4Lumburr 2Lindis 2Joker 2Grakk 4Gildur 3Aleister 3Tulen 2Toro 3Taara 3Omen 2OmenZill 3Arthur TelannasZuka 4Nakroth 5MaxLilianaRaz 3Liliana 2Max 2Krixnak 3Joker 3Chaugnar 3WispRyoma 3Batman 3Airi 6Tulen 3Cresht 3Cresht 2Astris 3FlashArum 2ArumButterfly 6Alice 3Xeniel 4Valhein 4Tulen 4Rourke 2RourkeMurad 4Max 3Wisp 2Marja 2MarjaZuka 5Jinna 3Butterfly 7Arthur 5Valhein 5Superman 3Liliana 3Kil" GrothWiro SabalengRoxie 2RoxieNgộ ko 4Baldum 2BaldumZephys 4Annette 2AnnetteTel"annas 6Raz 4Murad 6Murad 5Jinna 4AmilyY"bneth 2Y"bnethIlumia 4Amily 2Xeniel 5Veera 5Liliana 4Flash 2Arthur 2Omen 3Lindis 3Elsu 2ElsuRichter 2RichterMina 4Thane 3Ryoma 4Quillen 2QuillenLauriel 5Arum 3Wisp 3Violet 7Sephera 2SepheraMaloch 5Krixi 6Alice 4Tulen 5Skud 3Rourke 3Nakroth 6Florentino 2FlorentinoElsu 3Butterfly 8Amily 3Zuka 7Zuka 6Yorn 7Yorn 6Veres 2VeresMaloch 6Cresht 4Azzenka 3Airi 7Zephys 5Yorn 5Violet 8Valhein 6Tulen 6Thane 4Roxie 3Nakroth 7Kahlii 4Elsu 4D"arcyCaphenyZill 4Hayate 2HayateCresht 5Annette 3Amily 4Tulen 7Tel Annas 7Omen 4Lindis 4Liliana 5Ignis 3ErrolCapheny 2Arum 4Zanis 6Ngộ không 5Thane 5Slimz 4Skud 4Richter 3Quillen 3Azzenka 4Arduin 3Airi 8
Tagshiệu ứng gameLeague of Legendsavatar liên quânhiệu ứng trò chơi liên quângame liên quânhiệu ứng liên quântạo ảnh liên quân