Công Thức Độ Lớn Của Lực Tương Tác Tĩnh Điện, Điện Tích Vật Lý 11

  -  

Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm là lực Culông: F = 9.109

*
 (trong điện môi lực giảm đi ε lần so với vào chân không).

Bạn đang xem: Công thức Độ lớn của lực tương tác tĩnh Điện, Điện tích vật lý 11

- Hai điện tích tất cả độ lớn đều nhau thì: |q1| = |q2|

Hai điện tích tất cả độ lớn cân nhau nhưng trái dấu thì: q1 = -q2

Hai năng lượng điện tích đều bằng nhau thì: q1 = q2

Hai điện tích thuộc dấu: q1q2 > 0 → |q1q2| = q1q2.

Hai năng lượng điện trái dấu: q1q2 > 0 → |q1q2| = -q1q2.

- Áp dụng hệ thức của định cách thức Coulomb để tìm ra |q1.q2| tiếp nối tùy điều kiện bài toán bọn chúng ra sẽ tìm kiếm được q1 và q2.

- giả dụ đề bài chỉ yêu cầu tìm độ béo thì chỉ cần tìm |q1|;|q2|

► Bài toán cho tích độ lớn 2 đt và tổng độ khủng 2 đt thì AD hệ thức Vi-ét:

*
 thì q12 – Sq1 + phường = 0.

► các công thức trên được áp dụng trong các trường hợp:

+ những điện tích là điện tích điểm.

+ những quả mong đồng chất, tích điện đều, lúc đó ta coi r là khoảng cách giữa hai trọng điểm của trái cầu.

*Ví dụ

Ví dụ 1: Ví dụ 1: Hai năng lượng điện điểm q1 = 2.10-8 C, q2 = -10-8 C. Đặt cách nhau 20 cm trong không khí. Khẳng định lực tương tác giữa chúng?

Hướng dẫn:

*

Lực liên tưởng giữa hai điện tích điểm q1 và q2 là F→12 và F→21 có:

+ Phương là mặt đường thẳng nối hai năng lượng điện điểm.

+ Chiều là lực hút

+ Độ lớn 

*
 = 4,5.10-5 N.

Ví dụ 2: Ví dụ 2: Hai điện tích đặt cách nhau một khoảng tầm r trong không gian thì lực tương tác giữa chúng là 2.10-3 N. Nếu khoảng cách này mà đặt trong môi trường điện môi thì lực thúc đẩy giữa bọn chúng là 10-3 N.

a. Khẳng định hằng số điện môi.

b. Để lực tương tác giữa hai điện tích đó khi đặt trong năng lượng điện môi bằng lực liên can giữa hai điện tích lúc đặt trong không khí thì khoảng cách giữa hai năng lượng điện là bao nhiêu? Biết khoảng cách giữa hai điện tích này trong không khí là 20 cm.

Hướng dẫn:

*

a. Ta tất cả biểu thức lực ảnh hưởng giữa hai năng lượng điện trong ko khí cùng trong điện môi được khẳng định bởi

*

b. Để lực thúc đẩy giữa hai điện tích lúc để trong điện môi bằng lực can dự giữa hai năng lượng điện khi ta để trong không khí thì khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích bây chừ là r"

*

Ví dụ 3: Ví dụ 3: trong nguyên tử Hidro, electron hoạt động tròn phần lớn quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 5.10-9 cm.

a. Xác minh lực hút tĩnh điện giữa electron cùng hạt nhân.

b. Xác minh tần số chuyển động của electron. Biết khối lượng của electron là 9,1.10-31 kg.

Hướng dẫn:

*

a. Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa electron và hạt nhân:

*

b. Tần số chuyển động của electron:

Electron vận động tròn quanh hạt nhân, nên lực tĩnh năng lượng điện đóng phương châm là lực hướng tâm

*
 = 4,5.1016 rad/s

Vật f = 0,72.1026 Hz

Ví dụ 4: Ví dụ 4: Hai năng lượng điện q1 và q2 đặt bí quyết nhau đôi mươi cm trong không khí, chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 = -6.10-6 C với |q1| > |q2|. Xác định dấu của năng lượng điện q1 và q2. Vẽ các vecto lực điện tính năng lên những điện tích. Tính q1 và q2.

Hướng dẫn:

*

Hai điện tích đẩy nhau phải chúng cùng dấu, còn mặt khác tổng hai điện tích này là số âm vì vậy có hai điện tích gần như âm:

*

+ Kết hợp với giả thuyết q1 + q2 = -6.10-6 C, ta tất cả hệ phương trình

*
 vì |q1| > |q2| ⇒ 
*

Ví dụ 5: Ví dụ 5: Hai điện tích điểm tất cả độ lớn cân nhau được đặt trong ko khí phương pháp nhau 12 cm. Lực liên quan giữa hai điện tích đó bởi 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu với đưa chúng lại phương pháp nhau 8 centimet thì lực liên tưởng giữa chúng vẫn là 10 N. Tính độ lớn của các điện tích cùng hằng số năng lượng điện môi của dầu.

Xem thêm: Code Tân Thủ Gunpow 2021 Miễn Phí ❤️️ Nhập Giftcode Gunpow, Tặng 100+ Code Gunpow Miễn Phí Cực Xịn

Hướng dẫn:

*

+ Lực xúc tiến giữa hai năng lượng điện tích lúc để trong không khí

*

+ khi đặt trong năng lượng điện môi mà lực shop vẫn ko đổi bắt buộc ta có: 

*

Ví dụ 6: Ví dụ 6: hai quả cầu bé dại giống tương đồng bằng kim loại A và B đặt trong ko khí, tất cả điện tích theo lần lượt là q1 = -3,2.10-7 C, q2 = 2,4.10-7 C, cách nhau một khoảng chừng 12 cm.

 a. Xác định số electron thừa và thiếu ngơi nghỉ mỗi quả ước và lực liên tưởng giữa chúng.

b. Mang đến hai quả mong tiếp xúc điện với nhau rồi đặt về địa điểm cũ. Khẳng định lực tác động tĩnh điện giữa nhì quả mong đó.

Hướng dẫn:

*

a. Số electron thừa sinh hoạt quả ước A là: 

*
 = 2.1012 electron

Số electron thiếu làm việc quả ước B là 

*
 = 1,5.1012 electron

Lực tương tác tĩnh năng lượng điện giữa hai quả cầu là lực hút, tất cả độ lớn 

*
 = 48.10-3 N.

b. Lực hệ trọng giữa chúng hiện nay là lực hút 

*
 = 10-3 N.

B. Bài xích tập

Câu 1: phương pháp của định quy định Culông là

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Đồ thị diễn lực thúc đẩy Culông thân hai năng lượng điện quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai năng lượng điện là đường:

A. Hypebol. B. Trực tiếp bậc nhất. C. Parabol. D. Elíp

Câu 3: khẳng định nào sau đây không đúng khi nói đến lực cửa hàng giữa hai điện tích điểm trong chân không?

A. Bao gồm phương là đường thẳng nối hai năng lượng điện tích

B. Gồm độ khủng tỉ lệ cùng với tích độ lớn hai năng lượng điện tích

C. Bao gồm độ to tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích

D. Là lực hút lúc hai năng lượng điện trái dấu.

Câu 4: khoảng cách giữa một proton với một electron là r = 5.10-9 cm, coi rằng proton với electron là những điện tích điểm. Tính lực điện can hệ giữa chúng

A. 9,216.10-12 N. B. 4,6.10-12 N. C. 9,216.10-8 N. D. 4,6.10-10 N.

Câu 5: Hai năng lượng điện điểm q1 = +3 μC với q2 = -3 μC, để trong dầu ( ε = 2) cách nhau một khoảng tầm r = 3 cm. Lực xúc tiến giữa hai điện tích đó là

A. 5N B. 25N C. 30N D. 45N

Câu 6: Hai năng lượng điện điểm đều bằng nhau được để trong nước ( ε = 81) biện pháp nhau 3cm. Lực đẩy giữa chúng bởi 0,2.10-15 N. Hai năng lượng điện đó là

A. 4,472.10-8 C. B. 4,472.10-9 C. C. 4,025.10-8 C. D. 4,025.10-9 C.

Câu 7: nhì quả cầu nhỏ tuổi giống nhau, mỗi trang bị thừa một electron. Tìm cân nặng mỗi quả cầu để lực tĩnh điện bằng lực lôi cuốn giữa chúng. Cho G = 6,67.10-11 m3/kg.s

A. 2,86.10-9 kg B. 1,86.10-9 kg C. 4,86.10-9 kg D. 9,86.10-9 kg

Câu 8: Tính lực tương tác điện, lực cuốn hút giữa electron với hạt nhân vào nguyên tử Hyđrô, biết khoảng cách giữa bọn chúng là 5.10-9 cm, cân nặng hạt nhân bằng 1836 lần khối lượng electron.

A. Fđ = 7,2.10-8 N, Fh = 34.10-48 N. B. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 36.10-51 N.

C. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 41.10-48 N. D. Fđ = 10,2.10-8 N, Fh = 51.10-51 N.

Câu 9: Hai năng lượng điện điểm nằm yên trong chân không chúng thúc đẩy với nhau một lực F. Người ta biến hóa yếu tố q1, q2, r thấy lực tác động đổi chiều tuy nhiên độ mập không đổi. Hỏi những yếu tố trên biến hóa như vậy nào?

A. Q1’ = -q1, q2’ = 2q2, r’ = r/2 . B. Q1’ = q1/2, q2’ = -2q2, r’ = 2r.

Xem thêm: Download Game Hugo Offline Cho Máy Tính, Tải Game Hugo Full

C. Q1’ = -2q1, q2’ = 2q2, r’ = 2r. D. Những yếu tố không đổi.

Câu 10: nhị quả mong kim loại nhỏ tuổi tích điện giải pháp nhau 2,5 m trong không khí chúng liên tưởng với nhau do lực 9 mN. Cho hai quả ước tiếp xúc nhau thì điện tích của mỗi quả cầu bởi -3 μC. Tìm năng lượng điện tích của những quả cầu ban đầu: