HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH THAY ĐỔI MÃ PIN IPHONE HOẶC IPAD CỦA BẠN

  -  

*
*
*
*
Nó sẽ có được trong menu này, nơi chúng ta có thể chọn tùy chọn «Mã số tất cả 4 chữ số»Nhập mã PIN new và các bạn sẽ có mã đó sẵn sàng
Nội dung bài viết tuân thủ các nguyên tắc của shop chúng tôi về đạo đức nghề nghiệp biên tập. Để báo lỗi, hãy nhấp vào đây.


Đường dẫn rất đầy đủ đến bài xích viết: thông tin về iPhone » iPhone » chỉ dẫn và sổ tay chỉ dẫn » Cách rước lại mã PIN mở khóa gồm 4 chữ số bên trên iPhone hoặc máy tính bảng ipad của bạn