Nokia care hà nội

      7
Các Anh đến em hỏi là Trung Tâm Bảo Hành đt của Notê ở nơi nào của Hà Thành được 0 ạ? chả là hôm nọ con N95 - 8GB của em lớp bụi vượt em có mang sản phẩm thổi vết mờ do bụi chả may thổi vào phần nghe

Thế là phần nghe đó của em bị rè mất

Link vao M88