Dàn Diễn Viên 'Đô La Trắng' Sau 12 Năm: Nam Thần Chưa Ai Lấy Vợ, Nữ Phụ Bôn Ba Xứ Người

  -  
*
DVD video : VietnameseRating:

(not yet rated) 0 with nhận xét - Be the first.

Bạn đang xem: Dàn diễn viên 'đô la trắng' sau 12 năm: nam thần chưa ai lấy vợ, nữ phụ bôn ba xứ người

Subjects More like this
*

Please choose whether or not you want other users khổng lồ be able lớn see on your protệp tin that this library is a favorite of yours.


*
Finding libraries that hold this thắng lợi...


Genre/Form: Material Type: Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Notes: Cast: Description: Details: Responsibility:
DramaTelevision plays
Videorecording
Visual material
Tử Văn Trà̂n; Cảnh Đôn Trà̂n; Lan Hương Dương; Chình họa Đôn.; Thùy Nhung Quách; Hùng Lý; Ngọc Thúy.; Nguyên Vũ.
Find more information about: Tử Văn Trà̂n Chình ảnh Đôn Trà̂n Lan Hương Dương Chình ảnh Đôn. Thùy Nhung Quách Hùng Lý Ngọc Thúy. Nguyên Vũ.
317567524
"Chuyẻ̂n thẻ̂ từ tiẻ̂u thuyé̂t "Ké̂ hoạch J96" của Trà̂n Tử Văn.""Phyên ổn truyện Xã Hội Việt Nam"--Container
Lý Hùng, Ngọc Thúy, Nguyên Vũ.

Xem thêm: Gia Tộc Hyuga Hinata - Các Tuyệt Chiêu Của Gia Tộc Hyuga

3 videodiscs (591 min.) : sound, color ; 4 ba phần tư in.
DVD.
biên kịch, Dương Lan Hương, Cảnh Đôn, Quách Thùy Nhung ; biên tập, Đõ̂ Phú Hải ; đạo diẽ̂n, Trà̂n Cảnh Đôn.

Xem thêm: Cấu Hình Tối Thiểu Để Chơi 3Q Củ Hành, Ba Bước Tham Gia
You may have sầu already requested this cống phẩm. Please select Ok if you would like to lớn proceed with this request anyway.


jQuery(document).ready( function () findLibs("","","","","pgload=","",""); ); function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+317567524; if(loc != null && loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null &và ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null && ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null &và format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //điện thoại tư vấn the javascript now // dropdowncontent.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdowncontent.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var khung = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdownnội dung.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My 6struyenky.vn | My Lists | My Watchdanh sách | My review | My Tags | My Saved Searches
6struyenky.vn:Home | About | Help | Search

6struyenky.vn is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››