NGHĨA CỦA TỪ SECURED LÀ GÌ, NGHĨA CỦA TỪ SECURED TRONG TIẾNG VIỆT

  -  
secured loans, debts, etc. involve sầu an agreement for the lender to take particular assets from the borrower if the money is not paid back:


Bạn đang xem: Nghĩa của từ secured là gì, nghĩa của từ secured trong tiếng việt

secured capital/financing/debt The company has agreed lớn pay about £2.7 million to outside creditors to lớn resolve sầu its secured and unsecured debts.
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ 6struyenky.vn.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


*

a type of nhảy where two people use special steps & movements khổng lồ vì dances such as the waltz or tango together

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Đồ Ngủ Cặp Dễ Thương - 10 Đồ Ngủ Đôi Đẹp Dễ Thương Cặp Đôi Gia Đình

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập 6struyenky.vn English 6struyenky.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: 10 Best Io Games Of 2020

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語