NGHĨA CỦA TỪ SPECULATIVE LÀ GÌ, SPECULATION LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

speculation
*

Speculation (Econ) Đầu cơ.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ speculative là gì, speculation là gì

+ việc chọn mua hoặc bán nhằm mục đích mục đích sau đó bán hoặc mua và kiếm lãi khi chi tiêu hoặc tỷ giá hối hận đoái nuốm đổi.
speculation /,spekju"leiʃn/ danh từ
sự suy xét, sự nghiên cứu sự suy đoán, sự ức đoán sự đầu cơ tích trữto buy something as a speculation: sở hữu tích trữ đồ gì (đánh bài) trò chơi sở hữu bánLĩnh vực: toán & tinsự đầu cơđầu cơbull speculation: sự đầu tư mạnh lên giábusiness speculation: đầu cơ thương nghiệpcommercial speculation: đầu cơ thương mạidestabilizing speculation: sự đầu tư mạnh gây mất định hình (đối với thi trường ngoại hối)destabilizing speculation: đầu tư mạnh gây bất ổn địnhexchange speculation: đầu cơ hối đoáiexchange speculation: đầu tư mạnh ngoại hốihazardous speculation: đầu cơ nguy hiểmhoarding & speculation: đầu cơ tích trữjoint speculation: mua bán đầu cơ vừa lòng tácover speculation: đầu tư mạnh quá độspeculation buyer: người mua đầu cơspeculation fever: hit đầu cơspeculation for margin: đầu cơ mức chênh lệchspeculation in differences: đầu cơ chênh lệch giáspeculation on foreign exchange: đầu tư mạnh ngoại hốispeculation pressure: áp lực nặng nề đầu cơstabilizing speculation: đầu cơ ổn địnhstabilizing speculation: sự đầu tư mạnh để định (thị trường ngoại hối)stabilizing speculation: sự đầu cơ để bất biến (thị trường nước ngoài hối)stock speculation: đầu tư mạnh cổ phiếuđầu cơ triệu chứng khoánsự đầu cơ chứng khoán
*

*

*

speculation

Từ điển Collocation

speculation noun

1 making guesses about sth

ADJ. considerable, intense, much, widespread | further, increasing, renewed | continuing, endless | pure | mere Whether or not he will get the job is mere speculation. | wild | idle, fruitless | rife Speculation was rife as to whom the prince might marry. | media, press | metaphysical, philosophical

VERB + SPECULATION cause, encourage, fuel, give rise to, increase, intensify, invite, lead to, prompt, raise | dampen, discourage, end, put an kết thúc to | dismiss | indulge in

PREP. amid ~ He was dropped from the team amid speculation that he was seriously ill. | ~ among There was wild speculation among the students as to lớn the reason for cancelling the lecture. | ~ about/as to/on/over There has been increasing speculation over the future of the monarchy.

PHRASES a matter for speculation, a subject of speculation

2 buying và selling for profit

ADJ. financial | market | currency, land, property, etc.

PREP. ~ against speculation against the triệu euro | ~ in speculation in oil | ~ on speculation on the stock market

Từ điển WordNet


Bloomberg Financial Glossary

投机投机Purchasing risky investments that present the possibility of large profits, but also pose a higher-than-average possibility of loss. A profitable strategy over the long term if undertaken by professionals who hedge their portfolios to lớn control the amount of risk.

Xem thêm: Tải Nhạc Cô Gái Bách Khoa Ở Đh Bách Khoa, Cô Gái Bách Khoa (Cô Gái Nông Thôn Chế )

Investopedia Financial Terms


The process of selecting investments with higher risk in order to lớn profit from an anticipated price movement.

Xem thêm: " Con Đường Bất Tận ": Xin Đừng Đánh Giá Phim Qua 1 Tấm Poster!


Speculation should not be considered purely a khung of gambling, as speculators bởi vì make an informed decision before choosing lớn acquire the additional risks. Additionally, speculation cannot be categorized as a traditional investment because the acquired risk is higher than average. More sophisticated investors will also use a hedging strategy in combination with their speculative investment in order lớn limit potential losses.
HedgeHigh FlierSpeculation IndexSpeculative CapitalSpeculative FlowSpeculatorSpread BettingTake a BathTake a FlierVenture Capital

English Synonym and Antonym Dictionary

speculationssyn.: conjecture guess hypothesis meditation supposition surmisal surmise venture