Tắt autorun usb

      6
Dạo này nhỏ virut Autorun hoành hành kinh hoàng, xin phân tách đang AE biện pháp (disable) cơ chế Autorun bên trên Computer nhỏng sau:1. Mngơi nghỉ Start/ Run2. Gõ gpedit.msc, OK3. Cửa sổ Group Policy hiển thị. Chọn Computer Configuration/ Administrative/ System/ Turn off Autoplay (double click)4. Turn off Autoplay Properties/ Settings5. Chọn (Check) Enable.6. Ở form Turn off Autoplay on, chọn All Drivers, OKChúc AE thành công xuất sắc.

Link vao M88