CÁCH NHẬN NHIỆM VỤ THIÊN MỆNH NKVS, NGẠO KIẾM VÔ SONG 2

  -  
Đăng nhập vào game, nhấp chọn biểu tượngNhiệm vụThiên Mệnh bên phải bên trên giao diện màn hình.

*

Tùy vào đk của nhân vật và thời gian mở vật dụng chủ, hệ thống sẽ tự phân loại nhân vật mang đến 1 trọng trách nhất định:Càn, Trí, Khảm, Cấn, Khôn, Chấn, Ly, Đoài.

*

Hoàn thành mỗi trọng trách con trong từng giai đoạn, Đại hiệp sẽ nhận được không ít Nguyên Bảo Khóa, Ngân Lượng, Điểm truyện ký, góp sức Sư Môn với Thiên Mệnh bỏ ra Thư.Có thể sử dụng Nguyên Bảo để xong xuôi nhanh các nhiệm vụCác tiến trình của hệ thống thiên mệnh

Tên giai đoạn

Yêu cầu

Sau khi hoàn thành

Thiên Mệnh chi Nhân

(Càn) cung cấp 50

• Cấp25 - 49 hoàn toàn có thể nhận• sau khoản thời gian server mở ngày sản phẩm 3 rất có thể nhận

Tăng cấp lên 50 cùng nhận phần thưởng

Sư Xuất Danh Môn

(Tín) cấp cho 60

• cấp cho 50 - 59 hoàn toàn có thể nhận

• sau khi server mở 4 ngày có thể nhận sinh hoạt hàng thứ 2

Tăng cấp cho đến 60 và nhận phần thưởng

Thanh Danh Thước Khởi

(Khảm) cấp cho 80

• cấp cho 60 - 79 rất có thể nhận

• sau thời điểm server mở 12 ngày có thể nhận

Tăng đến cung cấp 80 và nhận phần thưởng

Danh Mãn Giang hồ (Cấn) cấp 90

• cấp cho 80 - 89 có thể nhận

• sau khi server mở 20ngày rất có thể nhận

Tăng đến cấp 90 với nhận phần thưởng

Chí Côn bởi (Khôn) cung cấp 95

• cung cấp 90 - 94 hoàn toàn có thể nhận

• sau khi server mở 30ngày rất có thể nhận

Tăng đến cấp cho 95 với nhận phần thưởng

Thiên Cổ Kỳ Hiệp (Chấn) cấp 100

• cấp 95 - 99 có thể nhận

• sau thời điểm server mở 42ngày hoàn toàn có thể nhận

Tăng đến cấp cho 100 cùng nhận phần thưởng

Phụng Vũ Cửu Thiên (Ly) 105

• cung cấp 100 - 104 hoàn toàn có thể nhận

• Saukhi server mở 58 ngày rất có thể nhận

Tăng đến cung cấp 105 và nhận phần thưởng

Long Đằng Tứ Hải (Đoài) cấp cho 110

• Cấp105 - 109có thể nhận

• Saukhi vps mở 82 ngày rất có thể nhận

Tăng đến cấp 110 với nhận phần thưởng

Công dụng của Thiên Mệnh chi Thư

Vật phẩm

Hình ảnh

Công dụng

Thiên Mệnh chi Thư

*

Mỗi lần nhấp lựa chọn sẽ chấm dứt 1 bước trách nhiệm Truyện Ký

Lưu ýVật phẩm nhiệm vụ nhận được khi thực hiện Thiên Mệnh đưa ra Thư hoàn toàn có thể tiêu hủy ở NPC đái Cường sinh sống 3 tỉnh thành lớn.

Tiểu Điêukính bút