Phần Mềm Giả Lập Tiếng Gõ Bàn Phím Điện Thoại, Tiếng Gõ Bàn Phím

  -  
danchoihetao): "Bật tiếng nhằm gõ bàn phím cho đã nè mí fenn